Acute pulpitis

Pulpitis - acuut
Ernstige ontsteking van de pulpa. De pulpa is het geheel van bindweefsel, zenuwvezels en bloedvaten dat zich in het wortelkanaal bevindt.

Afspraken enkel via verwijzende (tand)arts

Endodontie

Oorzaken acute pulpitis

Meestal wordt deze ontsteking veroorzaakt door cariës of tandbederf.

Er zijn ook andere oorzaken zoals:

  • barsten in de kroon reikend tot aan de pulpakamer
  • Invaginaties
  • Vullingen die de pulpa irriteren
  • Tandtrauma
  • ...

Soorten

Afhankelijk van de mate waarin de tandpulpa is aangetast, spreken we van reversibele pulpitis (= omkeerbare aantasting) of irreversibele pulpitis (= onomkeerbare aantasting). 

Het soort pijn helpt om een onderscheid tussen beide vormen te maken.

Reversibele pulpitis Irreversibele pulpitis
Niet continu Continu
Zindert niet na Neemt toe bij neerliggen
  Sterk aanwezig, kloppend

In beide gevallen verhoogt de pijn bij warmte, koude of druk op de tand.

Reversibele pulpitis

Een acute pulpitis kan nog herstellen door een weefselsparende behandeling uit te voeren.

Door de irriterende oorzaak weg te nemen (cariës, lekkende vulling ...) zal de pulpa opnieuw tot rust komen. De overgevoelige tand herstelt zich en wordt terug een normaal gevoelige tand.

Deze pathologie kan zowel bij een definitieve als een melktand voorkomen.

Irreversibele pulpitis

Acute pulpitits kan leiden tot een onomkeerbaar aantasten van de tandpulpa, wat resulteert in nachtelijke of aanhoudende pijn. In dat geval is een wortelkanaalbehandeling aangewezen.

Brochures

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020