Maak een afspraak

Enkel met verwijzing van een (tand)arts

  • Vul het verwijsformulier endodontie in.
  • Voeg een recente periapicale radiografie van de te behandelen tanden toe.
  • Duid aan welke tanden behandeld moeten worden. 
  • U en uw patiënt ontvangen een bevestiging van de verwijzing. 

Hebt u nog geen verwijzing? Maak dan eerst een afspraak bij ons contactcenter of bij uw eigen tandarts.

Voor urgenties bel 016 33 24 80 en vraag naar de urgentieraadpleging.

Oorzaken acute pulpitis

Meestal wordt deze ontsteking veroorzaakt door cariës of tandbederf.

Er zijn ook andere oorzaken zoals:

  • barsten in de kroon reikend tot aan de pulpakamer
  • Invaginaties
  • Vullingen die de pulpa irriteren
  • Tandtrauma
  • ...

Soorten

Afhankelijk van de mate waarin de tandpulpa is aangetast, spreken we van reversibele pulpitis (= omkeerbare aantasting) of irreversibele pulpitis (= onomkeerbare aantasting). 

Het soort pijn helpt om een onderscheid tussen beide vormen te maken.

Reversibele pulpitis Irreversibele pulpitis
Niet continu Continu
Zindert niet na Neemt toe bij neerliggen
  Sterk aanwezig, kloppend

In beide gevallen verhoogt de pijn bij warmte, koude of druk op de tand.

Reversibele pulpitis

Een acute pulpitis kan nog herstellen door een weefselsparende behandeling uit te voeren.

Door de irriterende oorzaak weg te nemen (cariës, lekkende vulling ...) zal de pulpa opnieuw tot rust komen. De overgevoelige tand herstelt zich en wordt terug een normaal gevoelige tand.

Deze pathologie kan zowel bij een definitieve als een melktand voorkomen.

Irreversibele pulpitis

Acute pulpitits kan leiden tot een onomkeerbaar aantasten van de tandpulpa, wat resulteert in nachtelijke of aanhoudende pijn. In dat geval is een wortelkanaalbehandeling aangewezen.

Meer informatie

Brochures en films