Apicale resorptie tanden

Aantasting van het buitenoppervlak van de tandwortel ter hoogte van de wortelpunt (apex).

Afspraken enkel via verwijzende (tand)arts

Endodontie

Het resorptieproces begint altijd aan de wortelpunt (‘apex’). Deze resorptiesoort komt voornamelijk voor bij:

  • Een chronische ontsteking aan de wortelpunt.
  • Orthodontische behandelingen:
    Door de langdurige krachten die men gebruikt om de tanden te verplaatsen, ontstaat er aan de punt van de wortel een oppervlakkige resorptie. De wortel zal afronden en wat korter worden. Dit resorptieproces is symptoomloos en stopt zodra de orthodontische behandeling beëindigd wordt.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Laatste aanpassing: 24 februari 2021