Maak een afspraak

Enkel met verwijzing van een (tand)arts

  • Vul het verwijsformulier endodontie in.
  • Voeg een recente periapicale radiografie van de te behandelen tanden toe.
  • Duid aan welke tanden behandeld moeten worden. 
  • U en uw patiënt ontvangen een bevestiging van de verwijzing. 

Hebt u nog geen verwijzing? Maak dan eerst een afspraak bij ons contactcenter of bij uw eigen tandarts.

Voor urgenties bel 016 33 24 80 en vraag naar de urgentieraadpleging.

Wanneer een ‘gaatje’ (cariës) bij een melktand de centrale pulpakamer bereikt, zal er een ontsteking van het pulpaweefsel optreden (de patiënt ervaart dit vaak als pijn).

Om zowel de melktand te behouden als de pijnklachten te verhelpen, moet dit ontstoken pulpaweefsel verwijderd worden.

De melktand kan vaak nog behouden blijven tot hij gewisseld wordt door een definitieve tand. Het te vroeg verwijderen van melktanden heeft mogelijk ernstige gevolgen voor het definitieve gebit.

Deze behandeling kan in specifieke gevallen ook bij definitieve tanden worden uitgevoerd.

Verloop

  • De melktand wordt plaatselijk verdoofd, zodat de behandeling pijnloos verloopt.
  • Er wordt een rubberdam geplaatst.
  • De cariës wordt verwijderd.
  • De centrale pulpakamer wordt gereinigd en afgesloten met een speciaal lichaamsvriendelijk cement (‘MTA’).
  • De melktand wordt afgesloten met een definitieve vulling of een stalen kroon.

Pulpotomie