Symptomen

De voornaamste kenmerken van sarcoïdose:

 • Hoest en kortademigheid
 • Gewrichtsklachten
 • Huidafwijkingen
 • Oogklachten
 • Klierzwelling
 • Tekens van hypercalcemie (te veel calcium in bloed)
 • Hartproblemen
 • Zwelling van lever en milt

Voorkomen

Sarcoïdose kan in alle organen voorkomen, maar de longen en de lymfeklieren in de borstkas zijn de meest frequente lokalisatie, naast gewrichten, huid, ogen, lever, hart en nieren.

Bij granulomateuze ontsteking op kinderleeftijd moeten ook erfelijke oorzaken en onderliggende immuunstoornis worden nakeken.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

 • Oogonderzoek