UZ Leuven nu Centre of excellence for sarcoidosis

18 maart 2021
Eind 2020 is UZ Leuven toegevoegd aan de lijst van 'Centres of excellence for sarcoidosis'. Wereldwijd zijn er 22 zulke multidisciplinaire centra die onderzoek naar sarcoïdose verrichten en ondersteuning bieden aan patiënten.

Duurzame samenwerking en leiderschap

De erkenning is uitgereikt door WASOG (World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders).

De organisatie behoudt de erkenning voor aan multidisciplinaire teams waar gespecialiseerde medische en paramedische professionals duurzaam samenwerken rond sarcoïdose en in de loop der jaren blijk hebben gegeven van leiderschap in hun vakgebied.

Ze ontwikkelen best practices, verrichten onderzoek, ondersteunen professionals die met de aandoening in contact komen, en bieden hoogstaande patiëntenzorg.

Patiëntenzorg verder optimaliseren

De erkenning is een opsteker voor het team in UZ Leuven. Het zet in op hoogstaande kwalitatieve begeleiding en opvolging van de sarcoïdosepatiënt. Het is de ambitie om door educatie, onderzoek en verdere verdieping de zorg nog verder te verfijnen en te optimaliseren.

De expertise op vlak van sarcoïdose is binnen UZ Leuven aanwezig op verschillende diensten die nauw samenwerken binnen het kader van dit WASOG Centre of Excellence: algemene interne geneeskunde, reumatologie, cardiologie, dermatologie, hepatologie, hematologie, klinische genetica, nefrologie, neurologie en pneumologie.

Auto-immuunziekte

Sarcoïdose is een auto-immuunziekte die zich vooral bij personen jonger dan 50 jaar manifesteert. De aandoening wordt gekarakteriseerd door een granulomateuze ontstekingsreactie. Daarbij worden witte bloedcellen geproduceerd, meer bepaald granulomen, die zich gaan opstapelen in het lichaam. De opstapeling gebeurt het vaakst in organen die in contact staan met de buitenwereld zoals de longen, de huid en de ogen. Andere organen kunnen echter ook aangetast worden.

De diagnose is vaak moeilijk, gezien de grote variatie waarop de ziekte tot uiting komt: zowel de locatie als de symptomen kunnen sterk uiteenlopen.
Doorgaans gebeurt de diagnose aan de hand van klinische, radiologische, serologische en histopathologische bevindingen.

De behandeling bestaat uit de combinatie van opvolging, medicamenteuze therapie en revalidatie. Bij de meerderheid van de patiënten is de prognose gunstig, met een lage mortaliteit.
Bij een kleine groep echter vormt zich littekenweefsel ter hoogte van de longen, of pulmonale hypertensie. Dan is de prognose minder gunstig en is frequente opvolging en onderhoudstherapie noodzakelijk.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

Expertteams UZ Leuven mogen ERN-accreditatie vernieuwen

19 september 2023
Eerder dit jaar namen de expertteams van UZ Leuven die in 2017 toetraden tot de Europese Referentienetwerken voor zeldzame ziekten (ERN's) deel aan een evaluatie van hun accreditatie als expertisecentrum. Volgend op hun evaluatie mogen 18 teams hun accreditatie vernieuwen voor vijf jaar.
Lees meer
Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

Eerste behandeling met terugbetaalde gentherapie Zolgensma in UZ Leuven

25 augustus 2023
Eind 2021 werd de terugbetaling van de gentherapie Zolgensma® voor de behandeling van de zeldzame zenuwaandoening SMA goedgekeurd in België. Dokters in UZ Leuven hebben recent een eerste patiëntje met het commerciële product behandeld. Bij een tijdige diagnose kan Zolgensma® de ernst van de ziekte beïnvloeden.
Lees meer
Meer nieuws over "Zeldzame ziekten"

UZ Leuven ontwikkelt nieuw classificatiemodel voor erfelijke nierziekte bij kinderen

24 juli 2023
Leuvense artsen ontwikkelden een nieuw model dat de groei van nieren bij kinderen met de erfelijke nierziekte ADPKD kan voorspellen op basis van 3D-echobeelden. Door te weten bij welke kinderen de ziekte snel ernstig zal worden, kunnen ze beter ingrijpen in een vroeg stadium.
Lees meer
Laatste aanpassing: 18 maart 2021