Enkel met doorverwijzing oogarts

De symptomen van glaucoom kunnen ook wijzen op andere oogaandoeningen.

Om uit te sluiten dat een andere aandoening aan de basis ligt van uw klachten, neemt u voor de diagnosestelling contact op met een oogarts in uw buurt. Of maakt u een afspraak op de algemene raadpleging.

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een groep van oogaandoeningen waarbij de oogzenuw beschadigd wordt. De oogzenuw vormt de verbinding tussen het oog en de hersenen, en is erg belangrijk voor een goed zicht.

Vaak treedt de zenuwschade op doordat de druk in het oog hoger is dan de zenuwcellen van de oogzenuw kunnen verdragen. Een slechte doorbloeding van de oogzenuw kan ook een rol spelen. Dus sterven de zenuwcellen van het oog af, en verliest de oogzenuw (een deel van) haar capaciteit om te kunnen zien.

Onbehandeld glaucoom kan tot blindheid leiden

De afgestorven zenuwcellen van het oog kunnen niet vervangen worden en het gezichtsverlies dat hierdoor veroorzaakt wordt is dan ook onomkeerbaar. Vandaar het belang om deze ziekte vroegtijdig op te sporen en te behandelen, vooraleer er uitgebreid gezichtsverlies of blindheid optreedt.     

Glaucoom is meestal een chronische (langdurige) oogaandoening. In zeldzame gevallen kan echter een acuut glaucoom ontstaan. Hierbij is er een plotse stijging van de oogdruk doordat de afvoerkanaaltjes in de voorkamer afgeklemd raken, zodat het vocht niet meer uit het oog kan.

De hersenen vullen ontbrekende informatie aan met beelden uit de omgeving. Een patiënt met glaucoom ziet daardoor niet dat er informatie ontbreekt, zoals spelende kinderen die de weg oversteken.

1. Normaal zicht | 2. Beginnend glaucoom | 3. Gevorderd glaucoom

Raadpleging op de glaucoompost

De glaucoompost is een spreekuur waarbij enkele onderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde zorgverleners, onder supervisie van de glaucoomarts. 

Hiermee willen we al onze glaucoompatiënten de best mogelijke opvolging bieden en de wachttijden voor een afspraak op de glaucoomraadpleging beperken. 

Wie komt in aanmerking? 

  • Patiënten bij wie we op korte termijn de glaucoomonderzoeken enkele keren willen herhalen om de evolutie van de oogzenuw in te schatten. Voor patiënten bij wie die evolutie belangrijk is voor de beslissing over de (verdere) behandeling, is opvolging bij de glaucoompost een voordeel. 
  • Patiënten bij wie de oogzenuw stabiel is en die ervoor kiezen om verder in UZ Leuven te worden opgevolgd in plaats van bij een lokale oogarts. Een afwisselende opvolging op de glaucoompost en bij de glaucoomarts maakt het mogelijk om de onderzoeken regelmatig te doen, wat voor de patiënt een veilige glaucoomopvolging mogelijk maakt. 

Welke onderzoeken gebeuren er? 

De glaucoomarts bepaalt vooraf welke van de onderstaande onderzoeken voor u van toepassing zijn. 

  • Gezichtsveldonderzoek
  • Scan van de oogzenuw 
  • Kleurenfoto's van de oogzenuw
  • Zichtmeting (cijfers lezen)
  • Oogdrukmeting (met het blauwe lichtje)

Resultaten

Als de resultaten van de onderzoeken niet voldoen aan de criteria die door de glaucoomarts werden bepaald (bv. te hoge oogdruk), dan bekijkt de arts de resultaten en wordt u mogelijk gecontacteerd voor een (vervroegde) afspraak op de glaucoomraadpleging. 

Vervolgafspraken

De glaucoomarts bepaalt wanneer de vervolgafspraken gepland worden en op welke termijn u opnieuw naar de raadpleging moet komen. U zult minstens om de twee jaar door de glaucoomarts onderzocht worden. 

Meer informatie

Surf naar de website van de Belgian Glaucoma Society (BGS)

Steun UZ Leuven Charity

Schenkt u op jaarbasis minstens 40 euro, dan hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift. 

Steun nu
Laatste aanpassing: 29 mei 2024