Glaucoom

Beschadiging van de oogzenuw, vaak als gevolg van een verhoogde druk in het oog.

Enkel met doorverwijzing oogarts

De symptomen van glaucoom kunnen ook wijzen op andere oogaandoeningen.

Om uit te sluiten dat een andere aandoening aan de basis ligt van uw klachten, neemt u voor de diagnosestelling contact op met een oogarts in uw buurt. Of maakt u een afspraak op de algemene raadpleging.

Geleidelijk aan blind

Bij glaucoom werken de afvoerkanaaltjes voor kamervocht in voorste oogkamer onvoldoende.

  • Veroorzaakt druk op de oogzenuw.
  • Oogzenuwvezels sterven langzaam af.
  • Deel van gezichtsveld valt uit.

Zonder behandeling is de kans groot dat u blind wordt.

Glaucoom is meestal een chronische (dwz langdurige) oogaandoening. Echter, in zeldzame gevallen kan een acuut glaucoom ontstaan. Hierbij is er een plotse stijging van de oogdruk doordat de afvoerkanaaltjes in de voorkamer afgeklemd raken, zodat het vocht niet meer uit het oog kan.

Zonder het te beseffen

Veel patiënten merken pas heel laat dat hun zicht achteruitgaat. Dat komt omdat glaucoom niet pijnlijk is en omdat de hersenen ontbrekende informatie aanvullen.

Een patiënt met glaucoom ziet daardoor niet dat er informatie ontbreekt, zoals spelende kinderen die de weg oversteken.

De hersenen vullen ontbrekende informatie aan met beelden uit de omgeving. Een patiënt met glaucoom ziet daardoor niet dat er informatie ontbreekt, zoals spelende kinderen die de weg oversteken.

1. Normaal zicht | 2. Beginnend glaucoom | 3. Gevorderd glaucoom

Symptomen

Glaucoom is meestal asymptomatisch: de meeste patiënten merken zelf niet dat hun zicht achteruitgaat.

Bij acuut glaucoom is dit echter anders. De voornaamste symptomen van acuut glaucoom zijn een rood, pijnlijk en hard oog. Soms kan ook misselijkheid en braken optreden.

Risicofactoren

  • Hoe ouder u wordt, hoe meer kans u hebt om glaucoom te krijgen. Meestal treedt de ziekte op vanaf 40 jaar.
  • Glaucoom is erfelijk. Als er iemand in uw familie glaucoom heeft, hebt u zelf beduidend meer kans om glaucoom te krijgen (1 op 4), ook al op jongere leeftijd.
  • Zwaar bijziend zijn.

Vanaf 60 jaarlijks op controle

De kans op glaucoom neemt toe bij het ouder worden. Ga daarom vanaf 60 jaar op jaarlijkse controle bij een oogarts.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Laatste aanpassing: 29 april 2021