Glaucoom

Beschadiging van de oogzenuw, vaak als gevolg van een verhoogde druk in het oog.

Enkel met doorverwijzing oogarts

De symptomen van glaucoom kunnen ook wijzen op andere oogaandoeningen.

Om uit te sluiten dat een andere aandoening aan de basis ligt van uw klachten, neemt u voor de diagnosestelling contact op met een oogarts in uw buurt. Of maakt u een afspraak op de algemene raadpleging.

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een groep van oogaandoeningen waarbij de oogzenuw beschadigd wordt. De oogzenuw vormt de verbinding tussen het oog en de hersenen, en haar gezondheid is erg belangrijk voor een goed zicht. Vaak treedt de zenuwschade op doordat de druk in het oog hoger is dan de zenuwcellen van de oogzenuw kunnen verdragen. Een slechte doorbloeding van de oogzenuw kan eveneens een rol spelen. Dus sterven de zenuwcellen van het oog af, en verliest de oogzenuw (een deel van) haar capaciteit om te kunnen zien.

Onbehandeld glaucoom kan tot blindheid leiden

De afgestorven zenuwcellen van het oog kunnen niet vervangen worden en het gezichtsverlies dat hierdoor veroorzaakt wordt is dan ook onomkeerbaar. Vandaar het belang om deze ziekte vroegtijdig op te sporen en te behandelen, vooraleer er uitgebreid gezichtsverlies of blindheid optreedt.     

Glaucoom is meestal een chronische (d.w.z. langdurige) oogaandoening. Echter, in zeldzame gevallen kan een acuut glaucoom ontstaan. Hierbij is er een plotse stijging van de oogdruk doordat de afvoerkanaaltjes in de voorkamer afgeklemd raken, zodat het vocht niet meer uit het oog kan.

De hersenen vullen ontbrekende informatie aan met beelden uit de omgeving. Een patiënt met glaucoom ziet daardoor niet dat er informatie ontbreekt, zoals spelende kinderen die de weg oversteken.

1. Normaal zicht | 2. Beginnend glaucoom | 3. Gevorderd glaucoom

Meer informatie

Surf naar de website van de Belgian Glaucoma Society (BGS)

Behandelingen

Brochures

Steun UZ Leuven Charity

Schenkt u op jaarbasis minstens 40 euro, dan hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. U ontvangt uw attest in de maand maart van het jaar na uw gift. 

Steun nu
Laatste aanpassing: 14 september 2023