Gezichtsveldonderzoek

Perimetrie
Onderzoek om de grenzen van het gezichtsveld af te lijnen. Daarnaast wordt de lichtgevoeligheid binnen het gezichtsveld getest en wordt er nagegaan of er geen defecten (vlekken) aanwezig zijn.

Wat is een gezichtsveldonderzoek?

Het gezichtsveld is het beeld dat we zien met één oog, terwijl we naar een vast punt kijken. Er is dus een apart gezichtsveld voor het linker- en het rechteroog. Het gezichtsveld is ruwweg een ovaal gebied recht voor ons, dat bestaat uit zowel het centrale zicht als het zijzicht. 

Tijdens het gezichtsveldonderzoek (ook 'perimetrie' genoemd) worden de grenzen van het gebied afgelijnd. Daarnaast wordt ook de lichtgevoeligheid binnen het gezichtsveld getest en gaan we na of er geen defecten (vlekken) aanwezig zijn. 

Waarvoor dient het onderzoek?

Verschillende oogaandoeningen kunnen een daling van de lichtgevoeligheid veroorzaken in een of beide ogen. Dat kan na enige tijd zelfs leiden tot een vermindering van de gezichtsscherpte.

Het gezichtsveldonderzoek is bij bepaalde aandoeningen, zoals neurologische aandoeningen, nodig om een diagnose te kunnen stellen.

Ook de evolutie van bepaalde aandoeningen, zoals glaucoom, wordt opgevolgd met behulp van o.a. het gezichtsveldonderzoek.

Verloop en duur van de test

De kwaliteit van het gezichtsveldonderzoek hangt af van uw medewerking. Daarom is het erg belangrijk dat u onderstaande richtlijnen goed begrijpt en opvolgt.

 • U neemt plaats voor het meettoestel. Zorg dat u comfortabel zit om de test goed te kunnen uitvoeren. 
  • Als u niet comfortabel zit, mag u dat gerust melden. 
 • Elk oog wordt afzonderlijk getest.
  • Het oog dat op dat moment niet getest wordt, wordt afgedekt. 
 • Plaats uw kin in de kinsteun en leun met uw voorhoofd tegen de hoofdsteun. In die positie is het makkelijker voor u om uw hoofd enkele minuten niet te bewegen.
 • U krijgt een drukknop in uw hand. 
   
 • U ziet een groen kruis of een oranje lampje in het centrum van het toestel. Blijf altijd naar dat fixatiepunt kijken.
  • U mag tijdens het onderzoek knipperen met uw ogen.
  • Blijf rustig: er is altijd iemand in de buurt die u kan helpen.
 • Terwijl u blijft kijken naar het fixatiepunt (groen kruis of oranje lampje), zullen lichtpuntjes van wisselende grootte getoond worden. De bedoeling is dat u op de knop drukt als u een lichtpunt ziet.
  • De lichtpuntjes verschijnen op verschillende plaatsen rond het fixatiepunt.
  • Soms zijn de lichtpuntjes heel helder, op andere momenten zijn ze doffer. 
  • Sommige lichtpuntjes zijn zo kleine dat u ze niet kunt zien. Dat is normaal. 

Naargelang de situatie duurt het onderzoek 2 tot 10 minuten per oog. 

Belangrijk om weten

 • Zorg ervoor dat u comfortabel zit, maar houd uw hoofd stil.
 • Blijf altijd naar het fixatiepunt kijken. U mag knipperen met uw ogen, maar kijk niet naar de geprojecteerde lichtpuntjes.
 • Druk alleen op de knop als u zeker bent dat u een lichtpunt gezien hebt.
 • Maak u geen zorgen als u verkeerd gedrukt hebt. Tijdens het onderzoek krijgt u een tweede kans en de perimeter kan in zekere mate corrigeren bij gemiste antwoorden.
Laatste aanpassing: 26 februari 2024