Transsclerale lasercyclodestructie

Laserbehandeling van het straallichaam met als doel de druk in het oog te doen dalen, en het zicht dat u nu hebt, te behouden. Deze behandeloptie wordt toegepast bij weerspannig glaucoom (dwz niet te behandelen met de klassieke behandelingsschema’s).

Voorbereiding

Neemt u bloedverdunnende medicatie, dan hebt u instructies gekregen om die tijdelijk te stoppen vóór de operatie. Zo niet, neem dan contact op met onze dienst.

  • Gebruik in de 3 weken voor de operatie geen ontstekingswerende middelen, zoals Ibuprofen. Paracetamol (Dafalgan) mag u wel gebruiken.

Verloop

De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving in de operatiezaal met de operatiemicroscoop.

De cyclodestructie heeft tot doel de functie van het straallichaam (corpus ciliare), verantwoordelijk voor de vorming van het voorkamervocht deels stil te leggen teneinde de productie van het vocht te verminderen en zo de oogdruk te doen dalen. De cyclodestructie wordt verwezenlijkt met een laserstraal die in het oog binnendringt doorheen de oogwand, dus zonder dat er een opening in het oog moet gemaakt worden.  Een sonde (geleider van de laser) wordt tegen de oogbol geplaatst kortbij het hoornvlies, op het wit van het oog (sclera) juist tegenover het te behandelen straallichaam.

De behandeling kan soms wat gevoelig zijn in bepaalde omstandigheden ondanks de (plaatselijke) verdoving.

Het doel van deze behandeling is om de oogdruk te verminderen, en zo de evolutie van het glaucoom te stoppen of tenminste af te remmen, ofwel om de pijn te bestrijden. De oogdruk daalt doordat het straallichaam minder oogvocht zal produceren.

Nazorg

Gezien de oogdruk niet meteen zakt, zal gevraagd worden om de oogdrukverlagende druppels nog enige tijd verder te zetten. Tevens is het nodig om ontstekingsremmende oogdruppels te gebruiken in de eerste weken na de behandeling.

Resultaten

Meestal daalt de oogdruk voldoende na één behandeling, doch dit effect treedt vaak pas na enige tijd op.

Indien de oogdruk te hoog blijft, is het soms noodzakelijk de behandeling te herhalen, één of meerdere malen, vooraleer een bevredigend resultaat bereikt wordt.

Verbetert uw zicht weer?

Spijtig genoeg is de schade aan de oogzenuw door glaucoom niet omkeerbaar, en dus ook het verminderde zicht niet.

Het doel van de behandeling is niet uw zicht verbeteren, maar de oogdruk verlagen om zo verdere schade en/of oogpijn tegen te gaan en het zicht dat u nu hebt langer te bewaren.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021