Risico's van over- en ondergewicht voor en tijdens de zwangerschap

Als u overgewicht of obesitas hebt voor de zwangerschap, of u komt meer gewicht bij tijdens de zwangerschap dan nodig, dan hebt u meer risico op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling. Als u ondergewicht hebt voor de zwangerschap, bestaat het risico dat u tekorten hebt aan bepaalde voedingsstoffen.

Overgewicht of obesitas 

Als u overgewicht of obesitas hebt voor de zwangerschap, of u komt meer gewicht bij tijdens de zwangerschap dan nodig, dan hebt u meer risico op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling.

Risico's van overgewicht tijdens de zwangerschap

 • Verdubbeling van het risico op hoog geboortegewicht van de baby
 • Verhoogd risico op keizersnede

Risico's van obesitas tijdens de zwangerschap

 • Risico op zwangerschapsdiabetes verviervoudigt
 • Hoger risico op : 
  • Hart- en vaatziekten
  • Ontsteking van de baarmoeder
  • Wondinfecties
  • Urineweginfecties
  • Verlengd verblijf in ziekenhuis

Verdubbeling van het risico op: 

 • Hoge bloeddruk
 • Keizersnede
 • Hoog geboortegewicht van de baby.

Om deze complicaties te vermijden is het dus belangrijk dat u al voor de zwangerschap gewicht verliest.

Ondergewicht

Risico's van ondergewicht voor de zwangerschap

Als u ondergewicht hebt voor de zwangerschap, bestaat het risico dat u tekorten hebt aan bepaalde voedingsstoffen.

Het is belangrijk om al reserves aan voedingstoffen aan te leggen voor de zwangerschap. Dit kunt u doen door gezond te eten volgens de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek.

Risico's van ondergewicht tijdens de zwangerschap

Als u ondergewicht hebt tijdens de zwangerschap, dan hebt u een verhoogd risico op:

 • Vroeggeboorte
 • Laag geboortegewicht van de baby

Het is dus van groot belang voor uw baby dat u voldoende reserves hebt.

Sommige vrouwen hebben een BMI tussen 18.5 en 20 kg en zijn perfect gezond. Voor hen is het dikwijls heel moeilijk om gewicht bij te komen. Er wordt dus niet gesuggereerd dat deze vrouwen eerst gewicht moeten bijkomen om een gezonde zwangerschap in te gaan. Een gezonde voeding volgens de actieve voedingsdriehoek is steeds aangewezen.

Laatste aanpassing: 3 februari 2020