Leuvense hartspecialisten vervangen voor het eerst mitraalklep zonder chirurgie

7 juni 2021

Voor het eerst in België heeft een team van cardiologen en hartchirurgen op een minimaal invasieve manier de mitraalklep van het hart vervangen door een kunstklep. Tot voor kort kon dat enkel via een openhartoperatie met gebruik van een tijdelijk kunsthart, waarvoor niet alle patiënten in aanmerking komen. Al vier patiënten werden succesvol behandeld met de baanbrekende nieuwe techniek.

Recent hebben artsen in UZ Leuven voor het eerst de mitraalklep van het hart vervangen via een minimaal invasieve katheterprocedure. Voor de aortaklep bestaat die techniek al langer, maar ze is een stuk uitdagender voor de mitraalklep, die anatomisch moeilijker te bereiken en behandelen is. 

Specifiek gaat het om twee nieuwe types kunstkleppen. De ene wordt rechtstreeks in het hart ingeplant via een kleine insnede onder de linkerborst (Tendyne®-klep), de andere wordt via een ader en slagader vanuit de lies naar het hart gebracht (HighLife®-klep).

Prof. dr. Christophe Dubois, cardioloog in UZ Leuven: “Deze nieuwe technieken voor het vervangen van de mitraalklep zijn baanbrekend, want tot voor kort was er geen alternatief voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een openhartoperatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die heel fragiel zijn of nog andere aandoeningen hebben, waardoor een operatie te risicovol of niet mogelijk is.”

Deze nieuwe technieken voor het vervangen van de mitraalklep zijn baanbrekend, want tot voor kort was er geen alternatief voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een openhartoperatie.
Prof. dr. Christophe Dubois, cardioloog

In beide gevallen gaat het om biologische kleppen: ze bestaan uit varkens- of runderweefsel op een metalen frame. Dat frame is zo klein dat het door een buisje past en kan uitklappen in het hart om de klep de finale vorm te geven. De artsen verwachten dat de kleppen een levensduur van 10 à 15 jaar zullen hebben, vergelijkbaar met de biologische kleppen die via een operatie worden ingeplant. 

Internationale studie

De Tendyne®-klep werd al goedgekeurd in Europa en is commercieel beschikbaar. Dat type hartklep werd wereldwijd al bij ongeveer 600 mensen geplaatst, van wie de drie eerste Belgische patiënten in UZ Leuven werden behandeld.

De HighLife®-klep is nog in onderzoeksfase. UZ Leuven werkt daarvoor mee met een internationale studie en is het eerste Belgische centrum dat de klep plaatste. Het gaat om de 22e patiënt ter wereld met dat type mitraalklep.

Meer informatie over kleplijden en behandelingen

Het hart heeft vier kleppen die de bloedstroom in de juiste richting sturen, twee in elke harthelft. Vooral de twee linkse kleppen – de aorta- en de mitraalklep – ervaren veel druk en verslijten sneller omdat van daaruit het bloed met grote kracht door ons lichaam wordt gepompt. 

Problemen met die kleppen komen frequent voor, vooral bij oudere mensen. Soms kan de eigen klep hersteld worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een klepring via een hartoperatie. Bij de mitraalklep kan dat sinds enkele jaren ook minder invasief door het plaatsen van één of meerdere clips via een buisje vanuit de lies.

Wanneer de eigen klep niet meer hersteld kan worden, is de standaardbehandeling een hartoperatie waarbij de zieke klep vervangen wordt door een biologische of mechanische kunstklep. Zo’n hartoperatie is redelijk belastend en te risicovol voor sommige patiënten.

Daarom ontwikkelen hartspecialisten nieuwe minimaal invasieve technieken waarmee een kunstklep via een buisje doorheen een grote lichaamsader of -slagader in het hart kan worden geplaatst, zonder chirurgie. Voor de aortaklep bestaat die techniek al langer (TAVI: transkatheter aortaklepimplantatie). Nu werd voor het eerst een gelijkaardige behandeling voor de mitraalklep bij meerdere patiënten succesvol toegepast in UZ Leuven.

De minimaal invasieve klepvervangingen worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van cardiologen, hartchirurgen en anesthesisten.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023