Kleplijden

Valvulair lijden
Voor een goede bloedcirculatie is het essentieel dat het hart het bloed in één richting rondpompt. Onze hartkleppen spelen hierbij een uiterst belangrijke rol. Als een hartklep niet opent zoals het hoort, spreken we van een klepstenose. Als een klep niet goed meer afsluit, spreken we van klepinsufficiëntie.

Afspraken

Hart- en vaatziekten

Vormen van kleplijden

Klepstenose

Als een hartklep niet opent zoals het hoort, wordt de bloedstroom bemoeilijkt. In dit geval spreken we van een klepstenose. De kleppen zijn verhard, vergroeid of vernauwd.

Klepinsufficiëntie

Als een klep niet goed meer afsluit, stroomt het bloed in de verkeerde richting terug. Het hart wordt zo overbelast en zet langzaam uit. Deze aandoening noemen we een klepinsufficiëntie (‘lekkende’ klep).

Stenose en insufficiëntie

We spreken van gemengd kleplijden als een stenose en insufficiëntie bij eenzelfde klep tegelijk optreden.

Symptomen

Als een hartklep niet goed functioneert, kunnen er klachten optreden zoals benauwdheid, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, … gezien er onvoldoende bloed in het lichaam rondgepompt wordt.

Er zijn een aantal symptomen die mogelijk kunnen wijzen op kleplijden. De ernstgraad ervan kan variëren naargelang het type kleplijden (mild tot geen symptomen) en zal verschillen van patiënt tot patiënt.

 • Verminderd inspanningsvermogen
 • Kortademigheid (vooral bij inspanning of bij neerliggen)
 • Pijn of drukkend gevoel op de borst
 • Zwelling van de enkels, voeten, benen
 • Plotse gewichtstoename
 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Bewustzijnsverlies

Oorzaken

 • Aangeboren klepafwijkingen ontwikkelen zich reeds vóór de geboorte.
 • Verworven klepafwijkingen ontwikkelt u tijdens uw leven. Blootstelling aan risicofactoren verhoogt het risico op het ontwikkelen van kleplijden.
 • Soms is de onderliggende oorzaak onbekend.

Risicofactoren

 • Familiale geschiedenis van kleplijden
 • Aangeboren klepafwijkingen
 • Acuut gewrichtsreuma als kind
 • Leeftijd
 • Verhoogd cholesterol
 • Verhoogde bloeddruk
 • Diabetes mellitus
 • Infectie
 • Bestraling

Onderzoeken en diagnose

Bij vermoeden van kleplijden, zal u een of meerdere onderzoeken moeten ondergaan om de aard en ernst van uw klepaandoening vast te stellen.

Elektrocardiogram (ECG)

Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.

Transthoracale echocardiografie (TTE)

Echografie waarbij een speciale sonde op uw borstkas wordt geplaatst om via geluidsgolven (echo's) het hart en de bloedsomloop in het hart in beeld te brengen.

Transoesofagale echocardiografie (TEE)

Echografie waarbij een sonde in de slokdarm wordt gebracht om de achterkant van het hart via geluidsgolven (echo's) in beeld te brengen.

Radiografie (RX)

Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

CT-scan

Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

MR-scan (magnetische resonantie)

In het magneetveld van een MR wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

Inspanningstest

Test waarbij de elektrische activiteit van het hart wordt gemeten tijdens een inspanning. Dit kan ritmestoornissen of tekort aan zuurstof tijdens inspanning aantonen.

Holter-ECG

Elektrische activiteit van het hart gedurende 24 uur, 48 uur of langer registreren met een (compact) draagbaar toestel.

Hartkatheterisatie

Via (slag)ader in de lies wordt een lang flexibel buisje (katheter) opgevoerd via de bloedvaten naar het hart. Met behulp van röntgenstralen worden beelden gevormd van slagaders en hart.

Behandeling

Afhankelijk van de aard en ernst van uw kleplijden, zijn verschillende behandelingsopties mogelijk. Na de diagnose beslist uw arts samen met u en het multidisciplinaire hartteam, welke behandeling het meest aangewezen is. Uw behandelingstraject kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Hartklepoperatie

Ingreep waarbij de aangetaste hartklep wordt hersteld of vervangen door een metalen of biologische kunstklep
Laatste aanpassing: 19 januari 2023