Nierkanker

Kwaadaardig gezwel in de nieren.

Andere benaming: Niercelcarcinoom

Maak afspraak

 • Bel 016 34 66 85.

Symptomen

Meestal veroorzaken nierkankers geen symptomen en worden ze toevallig ontdekt bij onderzoeken van het abdomen.

De voornaamste kenmerken van nierkanker zijn:

 • Bloed in de urine
 • Gewichtsverlies
 • Verlies eetlust
 • Nachtzweten
 • Algemeen gevoel van lusteloosheid
 • Langdurige vermoeidheid
 • Voelbare massa in de zij of buik
 • Aanhoudende pijn in de nierstreek
 • Aanhoudende koorts

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Nefrectomie
  Operatie waarbij een van de nieren gedeeltelijk of geheel wordt weggenomen via een kijk- of open operatie.
 • Chemotherapie
  Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.
 • Externe radiotherapie
  Uitwendige bestraling met ioniserende stralen, opgewekt door een lineaire versneller.
 • Radiofrequency ablation (RFA) bij niertumoren
  Vernietigen van een tumor door deze van binnenuit te verhitten met geluidsgolven, via de huid of met een kijkoperatie (laparoscopie).
 • Radiotherapie wordt bij nierkanker gebruikt om de pijnlijke uitstralingen te behandelen, niet voor de primaire tumor.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • Echografie
  Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.
 • Bloedafname en urineonderzoek

Meer informatie

Links

Nieuws


Maak afspraak

 • Bel 016 34 66 85.