Radiofrequency ablation (RFA) bij niertumoren

Vernietigen van een tumor door deze van binnenuit te verhitten met geluidsgolven, via de huid of met een kijkoperatie (laparoscopie).

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep. U mag vanaf middernacht niet meer eten, drinken of roken.
 • Breng de arts en anesthesist op de hoogte van alle geneesmiddelen die u neemt.

Verloop

Duur: ongeveer 90 minuten

De ingreep vindt plaats onder volledige verdoving.

 • Het letsel wordt gelokaliseerd met behulp van een CT-scan. Er wordt eventueel een biopsie van het letsel genomen.
 • De uroloog prikt het letsel aan met de RFA-naald.
 • Zodra de naald in positie zit, wekt een generator elektrische energie op.

Voordelen ten opzicht van chirurgie

Radiofrequente ablatie is een alternatief voor het gedeeltelijk of volledig wegnemen van de nier bij patiënten met kleine, meestal toevallig gevonden letsels aan de nier.

RFA biedt enkele voordelen ten opzichte van chirurgie:

 • Minder ingrijpend: ook mogelijk bij patiënten bij wie chirurgie niet mogelijk is, zoals oudere patiënten en patiënten met vroegere ingrepen aan de nier.
 • Opnameduur en herstelperiode zijn korter dan bij klassieke chirurgie.
 • Minder schadelijk voor het gezonde nierweefsel: de nierfunctie blijft beter bewaard.  

Voorwaarden

 • Beperkt aantal letsels
 • Letsel niet groter dan 4 cm
 • Niet te dicht bij dikke darm wegens gevaar voor beschadiging.
 • Niet te dicht bij grote bloedvaten van de nier wegens verlies van thermische energie waardoor therapie minder efficiënt is.
CT-scan van nier waarin RCC zich heeft ontwikkeld, behandeld met RFA.

CT-scan van nier waarin RCC zich heeft ontwikkeld, behandeld met RFA.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020