Beslishulp opvolging of preventieve amputatie bij verhoogd risico op borstkanker

Persoonlijke keuze

Het beslissingsproces voor een preventieve borstamputatie of frequente opvolging, is niet gemakkelijk. Deze keuze is immers persoonlijk, en vraagt heel wat afwegingen.

Zelfs na een statistische berekening, zal het persoonlijke aanvoelen van je eigen risico afhangen van meerdere zaken.

Ervaringen met kanker binnen jouw familie, het wel/niet hebben van kinderen, de manier waarop je in het leven staat, de mate van persoonlijke angst voor een eventuele kankerdiagnose of een behandeling en de mate van stress door opvolgingsonderzoeken bepalen mee wat het meest bij jou 'past' en wat je zal beslissen.

Je krijgt ook meer mogelijkheden te horen, niet alleen de Angelina Jolie-optie, alsof onmiddellijke preventie verplicht is. Je hebt andere opties.

Praat erover

Om uit te maken of een preventieve borstamputatie, dan wel opvolging voor jou de juiste keuze is, is duidelijke info en een goed gesprek belangrijk. Vaak is er nood aan bijkomende informatie om inzicht te krijgen in de concrete gevolgen en het impact van een borstamputatie.

Op de websites van www.neo-ma.be, www.think-pink.be en www.borstkankerenvie.be, vind je bijkomende informatie over de verschillende keuzes en gespreksmomenten in groep of individueel.

Afspraak bij de arts

Een afspraak bij een specialist op de hoogrisico-raadpleging van het borstcentrum, is volledig vrijblijvend. Hier worden de verschillende mogelijkheden voor jou besproken.

Ik vond het ongelooflijk dat ze tijd hadden. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het sneller moest gaan.

Verpleegkundig spreekuur

Deze hoogrisicoraadpleging wordt gevolgd door een verpleegkundig spreekuur waarin je bijkomende duiding en uitleg krijgt over al het voorgaande advies, en vragen of twijfels die opduiken. Een bepaalde keuze kan ook veranderen over verloop van tijd of op basis van bepaalde ervaringen en gebeurtenissen in je omgeving. Bijkomend overleg is altijd mogelijk. Tijdens dit keuzeproces is het belangrijk om verschillende afwegingen te maken.

Nu mijn oudere zus een borstkanker diagnose kreeg, weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Ik wil dit niet doorgeven aan kinderen die eventueel later nog komen, en ik wil al zeker niet dat ze een zieke mama moeten meemaken.

Beslishulp

Naast de raadpleging en het verpleegkundig spreekuur zijn er via onderstaande linken enkele vragenlijsten beschikbaar die je bij het afwegingsproces kunnen helpen. De antwoorden op of twijfels rond deze vragen kan je verder bespreken in het verpleegkundig spreekuur of via mail aan je verpleegkundig specialist.

Er zijn verschillende type ingrepen en reconstructiemogelijkheden. Hierbij het is het belangrijk dat deze keuze aansluit bij jouw waarden en normen alsook bij langetermijnuitkomsten.

Laatste aanpassing: 28 augustus 2023