Opvolging bij erfelijke of familiale belasting voor borstkanker

 

 

Wat houdt opvolging bij verhoogd risico in?

Wanneer je als vrouw voor opvolging kiest, zal  je volgens een vast patroon opgevolgd worden met medische beeldvorming en een klinisch onderzoek. Dit om zo vroeg mogelijk bij een eventuele diagnose van een letsel te zijn. De borstchirurg/ oncoloog bespreekt met jou het opvolgingsschema en vanaf welke leeftijd dit zal plaatsvinden.

Bij een sterk verhoogd risico vanaf 30% op borstkanker betekent dit vanaf 35 jaar:

  • Halfjaarlijks een klinisch onderzoek
  • Jaarlijks een mammo/echografie tot 75 jaar afwisselend met een MRI van de borst tot 65 jaar.

Wanneer er een gekend familielid is met borstkanker vóór de leeftijd van 35 jaar, dan begint de opvolging 5 jaar vroeger dan de leeftijd waarop die borstkankerdiagnose werd gesteld.

Het is zo moeilijk. Ik ben erg tevreden met mijn lichaam en wil niet zomaar laten snijden in iets dat ongeschonden is.

Mannen

Voor mannen met een verhoogd risico, is verhoogde waakzaamheid aangewezen maar de kans op ontstaan van borstkanker is duidelijk lager dan de gemiddelde kans bij de vrouw. Bij een man met een BRCA2-mutatie  is het lifetime risico op borstkanker 7%, en bij een BRCA1-mutatie ongeveer 1%. Regelmatig klinisch onderzoek volstaat in principe.

Bij twijfel kan er gericht onderzoek gebeuren (echo met of zonder mammografie). Sommige mutaties gaan gepaard met (licht) verhoogd risico op andere kankers, waardoor dit ook moet bekeken worden.

Opvolgschema's bij gekende genmutaties

PDF
BRCA1-mutatie
PDF - 101.95 Kb
PDF
BRCA2-mutatie
PDF - 102.12 Kb
PDF
ATM-mutatie
PDF - 37.52 Kb
PDF
CHEK2-mutatie
PDF - 37.04 Kb
PDF
PALB2-mutatie
PDF - 101.69 Kb
PDF
RAD51C- en RAD51D-mutatie
PDF - 131.47 Kb

In bepaalde families met een duidelijke voorgeschiedenis van borst-, eierstok- en eileiderkanker kan er op dit ogenblik via erfelijkheidsonderzoek nog geen specifiek genetisch defect voor deze kankers aangetoond worden. Toch kan het om een erfelijke aanleg gaan die met de huidige wetenschappelijke kennis nog niet opspoorbaar is. In dat geval is het helaas niet mogelijk om de niet-aangetaste familieleden genetisch te testen.

De gezonde vrouwen moeten wel rekening houden met een verhoogd risico op deze kankers. Ze worden best regelmatig opgevolgd volgens een bepaald schema, afhankelijk van de grootte van het berekend risico dat ze hebben. 

Opvolgschema's zonder gekende genmutaties

PDF
PDF
Laatste aanpassing: 28 augustus 2023