Psychologische ondersteuning bij slaap- en waakstoornissen

Indien u kampt met een slaap/waakstoornis kan u steeds contact opnemen met het centrum voor slaap- en waakstoornissen. Dit kan via doorverwijzing of op eigen initiatief. Bij aanmelding zal bekeken worden welke specialist(en) van het centrum u het best kunnen begeleiden: pneumoloog, psychiater, psycholoog … Er wordt ook bekeken welke bijkomende onderzoeken vereist zijn.

Eén of meerdere gesprekken bij een slaappsycholoog is vaak zinvol als u kampt met klachten zoals slapeloosheid (insomnia), parasomnia (o.a. slaapwandelen,…), shiftwerk of slaaptekort. Tijdens deze gesprekken staan we stil bij uw slaapgewoontes en zaken van uw dagelijks leven die een invloed zouden kunnen hebben op uw slaap en uw functioneren overdag. De gesprekken kunnen u ondersteunen in moeilijkheden die u ervaart of in het aanleren van nieuwe vaardigheden. De slaappsycholoog kan u ook ondersteuning geven indien er moeilijkheden optreden bij de medische behandeling van specifieke slaapstoornissen: vb. moeilijke opstart CPAP-therapie bij de behandeling van slaapapnee,…

De consultaties bij de slaappsycholoog worden gefactureerd (volgens de tarieven voor psychologische hulpverlening in UZ Leuven). Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor deze consultaties. Ga de voorwaarden na bij uw mutualiteit.

Naast individuele gesprekken is er ook de mogelijkheid een slaaptraining in groepsverband te volgen: dit is een training waarbij er in 7 sessies wordt gefocust op het beter leren omgaan met slapeloosheid. Door middel van educatie krijgt u alle informatie die u nodig hebt om te kunnen werken aan een betere slaapkwaliteit. Daarnaast zult u concrete vaardigheden aanleren om zelf aan de slag te gaan met uw slaappatroon.

Sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor deze slaaptraining. Ga de voorwaarden na bij uw mutualiteit.

Laatste aanpassing: 6 december 2022