Liaisonpsychologen

Als u behandeld wordt in UZ Leuven voor een medisch probleem is er ook aandacht voor het psychologische luik.