Wat doet de pediatrisch psycholoog/orthopedagoog?

Pediatrisch psychologen/orthopedagogen zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, leefwereld en beleving van kinderen en jongeren met een langdurige of chronische ziekte, of van kinderen en jongeren met een genetisch syndroom. In de praktijk betekent dit dat zij helpen bij emotionele problemen en gedrag van kinderen en hun gezin, die het gevolg kunnen zijn van een ziekte, de behandeling of (bijwerkingen van) medicatie.

Pediatrisch psychologen/orthopedagogen ondersteunen het kind en het gezin. Zij zoeken samen met ouders naar gepaste ondersteuning in de thuiscontext. Zij zijn deel van het multidisciplinaire team, werken samen met andere betrokken partijen en helpen bij een verwijzing naar andere hulpverleners.

Binnen het behandelplan voeren pediatrisch psychologen/orthopedagogen soms psychodiagnostisch onderzoek uit. De moeilijkheden en sterktes van het kind worden hiermee in kaart gebracht door middel van gesprekken, vragenlijsten en/of testmateriaal. Op die manier wordt bekeken welke ondersteuning het meest aangewezen is.

Voor welke vragen/thema’s kan je bij de pediatrisch psycholoog/orthopedagoog terecht?

 • Helpen opvangen van de crisis veroorzaakt door de diagnose
 • Verwerking van ziekte en behandeling en hieraan gekoppelde moeilijkheden, bijvoorbeeld angst, depressie, trauma, slaap- en eetproblemen…
 • Ondersteuning van therapietrouw
 • Opvolgen van de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling van het kind
 • Opvoeden van een chronisch ziek kind
 • Impact op het gezin
 • Impact op het schoolverloop van het kind

Hoe komt u bij ons terecht?

De pediatrisch psychologen/orthopedagogen in het UZ Leuven zijn verbonden aan specifieke zorgprogramma’s. Dit wil zeggen dat u via uw behandeld multidisciplinair team een gesprek kunt aanvragen met een pediatrisch psycholoog/orthopedagoog, verbonden aan uw zorgprogramma (zie onderstaande lijst).

Aan welk zorgprogramma zijn pediatrisch psychologen / orthopedagogen verbonden?

 • Kindercardiologie
 • Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
 • Cerebrale parese bij kinderen
 • Kinderdiabetologie
 • Epidermolysis bullosa bij kinderen
 • Kindergastro-enterologie
 • Kinderimmunologie
 • Metabole ziekten bij kinderen
 • Mucoviscidose
 • Kindernefrologie
 • Neonatologie
 • Neuromusculaire aandoeningen bij kinderen
 • Kinderhemato-oncologie
 • Hemofilie
 • Kinderreumatologie
 • Spina bifida
Laatste aanpassing: 24 mei 2022