Larynxkanker

Kwaadaardig gezwel van het strottenhoofd (larynx).

Andere benaming: Strottenhoofdkanker

Maak afspraak

Specialisten


Symptomen

 • Heesheid: treedt al op bij kleine tumoren, waardoor deze tumor vaak vroegtijdig wordt ontdekt.
 • Tumoren die zich boven de stembanden bevinden, geven vaak pas klachten als ze groter zijn.
  • Slikmoeilijkheden en verslikken
  • Pijn in de keel, al dan niet uitstralend naar een of beide oren
  • Ophoesten van bloederige slijmen.
  • Het gevoel alsof er iets in de keel zit, kan ook optreden.
 • Zwelling in de hals door uitbreiding naar halsklieren.

Soorten

 1. Tumor van de stembanden (glottistumor): deze tumor begint te groeien op of vlak bij de stembanden.
 2. Supraglottische tumor: tumor in het gebied boven de stembanden.
 3. Subglottische tumor: tumor onder de stembanden.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Micro-endoscopische CO² laser voor kleine tumoren
 • Transorale robotresectie
 • Partiële laryngectomie met reconstructie
 • Totale laryngectomie
  Operatie waarbij strottenhoofd en stemplooien worden verwijderd.
 • Externe radiotherapie
  Uitwendige bestraling met ioniserende stralen, opgewekt door een lineaire versneller.
 • Chemotherapie
  Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neus-, keel-, oor-, gelaats- en halsonderzoek
  Klinisch onderzoek van uw oor, neus, mond, keel en hals.
 • Echografie
  Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.
 • Gastroscopie
  Binnenkant van slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijken via flexibele tube met licht en camera (gastroscoop). Kan ook weefselstalen nemen en kleine ingrepen doen.
 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • FDG-PET-scan
  Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.
 • Laryngotracheoscopie, onderzoek van stembanden (en omgevende regio) via buigzaam slangetje door neur of starre buis in mond.
 • Direct laryngoscopie onder narcose, kijkoperatie met een starre buis (laryngoscoop) waarbij stukjes weefsel (biopten) worden genomen.

Meer informatie

Links


Maak afspraak