Voorstelling

De afdeling Kindergastro-enterologie omvat de dagdagelijkse zorg voor patiënten met kindergastro-enterologische en hepatologische aandoeningen.

Dit bestaat uit consultaties (Gastro-enterologie - kinderraadpleging), supervisie van gehospitaliseerde kinderen met gastro-enterologische- en leveraandoeningen, voedingsadviezen op zaal, technische activiteiten (gastroscopie, coloscopie, plaatsen PEG-sonde, PH-metrie, manometrie (slokdarm, antroduodenaal en colon), ademtesten en leverbiopsies.

Er is een multidisciplinaire raadpleging van het voedingsteam (met logopediste, psychologe, diëtiste), een multidisciplinaire raadpleging met abdominale heelkunde i.s.m. prof. dr. M. Miserez en een raadpleging hepatologie.

Voedingsteam

Bij het voedingsteam kunnen kinderen en jongeren tot 16 jaar met voedingsproblemen terecht voor een multidisciplinaire begeleiding. Dit betekent dat een kindergastroenteroloog, een logopedist, een diëtist, een psycholoog en een verpleegkundige samenwerken om een oplossing te vinden voor het voedingsprobleem van het kind.

Deze aanpak maakt het mogelijk om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en te begeleiden. We beogen een snelle herkenning en een gerichte therapeutische aanpak van het probleem. Allereerst wordt het kind grondig onderzocht door de kinderarts. Een diëtist gaat de aard en de hoeveelheid van de voeding na en geeft dieetadvies. De logopedist onderzoekt het kauwen en slikken. De psycholoog geeft de ouders uitleg over en inzicht in de (op)voeding van het kind en zoekt samen met de ouders naar een geschikte aanpak. De verpleegkundige begeleidt het kind, regelt onderzoeken of opnames en geeft de nodige praktische uitleg.

De meeste kinderen en hun ouders kunnen ambulant geholpen worden. Voor sommige kinderen is een ziekenhuisopname met aanvullende onderzoeken en voedingsobservatie noodzakelijk.

Teamleden

Artsen

Andere medewerkers

 • Verpleegkundigen:
  • raadpleging: Manuela Huysmans
  • hospitalisatie: Johan Rombouts
 • Sociaal assistente: Carolien Cooreman
 • Diëtiste: Tessa Bosmans
  • Opstart en begeleiding van sondevoeding
  • Begeleiden bij overschakeling van sondevoeding naar voeding via de mond
  • Adviezen en opvolging bij moeizame gewichtsevolutie (ondergewicht)
  • Adviezen en opvolging bij overgewicht (obesitas)
  • Adviezen en begeleiding bij voedingsallergieën en intoleranties (bv glutenintolerantie of coeliakie)
  • Adviezen en opvolging bij selectieve voedingspatronen
  • Contact met betrokken hulpverleners/school voor afstemming praktische aanpak van het dieet
 • Kinesitherapeut(e): Anita Teerlinck
   
 • Orthopedagoge: Caroline Wouters
  • In kaart brengen van (op)voedings- en/of gedragsproblematiek
  • Eventuele doorverwijzing naar externe hulpverlening (vb. diagnostiek autisme, ADHD…,  gedragstherapeut bij specifieke angsten…)
  • Begeleiding van kinderen met selectief eetgedrag, specifieke voorkeuren of verkeerde eetgewoontes
  • Adviezen en opvolging bij het zoeken naar een geschikte aanpak en het aanleren van een juist gedragspatroon
  • Contact met andere betrokken hulpverleners voor verdere afstemming of uitklaring van het (op)voedingsprobleem (externe therapeuten, diensten voor thuisbegeleiding, school/kinderopvang, CLB, …)
 • Logopediste: Indra Lens
  • Voedingsanamnese en voedingsobservatie tijdens eten en drinken
  • Contact met behandelende logopediste/betrokken hulpverleners/school voor afstemming aanpak en therapie
  • Adviezen bij moeizame of selectieve voeding door logopedische problemen (o.a. kauwen, slikken, zuigen...)
  • Zoeken naar oplossingen om het eten en drinken vlotter te laten verlopen (vb. houding, aangepast eetmateriaal, …)
  • Begeleiden bij overschakeling van sondevoeding naar voeding via de mond
  • Begeleiden bij radiologische slikonderzoeken (RX slikact/slikvideo)
 • Speciale onderzoeken

 • Gastroscopie
 • Coloscopie
 • Plaatsen pegsonde
 • Manometrie (slokdarm, maag, dundarm en colon)
 • Ademtesten
 • Ph-metrie, impedance-meting
 • Leverpunctie
 • Fibroscan
 • Gekoppelde chirurgische zorgprogramma's

 • Abdominale heelkunde (bij kinderen)
 • Thoraxheelkunde (bij kinderen)
 • Transplantatie: lever-dundarm
 • Contact

 • Secretariaat: Eva Misbaer 016 34 38 43