Klinische studies kindergastro-enterologie

Ziekte van Crohn

Vedolizumab

Studie om de werkzaamheid en veiligheid van Vedolizumab, een darmselectieve integrineantagonist, als intraveneuze onderhoudstherapie te evalueren bij pediatrische proefpersonen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Ozanimod

Een studie die de werking van oraal Ozanimod, een sfingosine-1-fosfaat-receptormodulator, evalueert bij kinderen met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn met een ontoereikende respons op de conventionele therapie. 

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Stelara: Ustekinumab

Een monoklonale antistof die interleukine-12 en -23 blokkeert, wordt onderzocht als inductie- en onderhoudsbehandeling bij pediatrische deelnemers met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.


 

Colitis ulcerosa

Vedolizumab

Studie die de werkzaamheid en veiligheid van Vedolizumab, een darmselectieve integrineantagonist, als intraveneuze onderhoudstherapie evalueert bij pediatrische proefpersonen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Tofacitinib

Open-label inductie- en onderhoudsstudie van Tofacitinib, een geneesmiddel dat het JAK eiwit remt, bij kinderen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Ustekinumab

Een monoklonale antistof die interleukine-12 en -23 blokkeert, wordt onderzocht als inductie- en onderhoudsbehandeling bij kinderen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Ozanimod

Een studie die de werking van oraal Ozanimod, een sfingosine-1-fosfaat-receptormodulator, evalueert bij kinderen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa met een ontoereikende respons op de conventionele therapie.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Laatste aanpassing: 17 oktober 2023