Interstitieel longlijden

Verzamelterm voor meer dan 200 aandoeningen gekenmerkt door ontsteking en fibrose (beschadiging door vorming van litteken weefsel) in de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten.

Andere benaming: Diffuse parenchymziekte van de long (DPLD)

Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 02.

Specialisten


Soorten

  Er zijn meer dan 200 verschillende entiteiten, die heel erg sterk op mekaar gelijken, maar toch een specifieke aanpak vragen.

  De belangrijkste zijn:

 • Idiopathische longfibrose (IPF)
 • Sarcoidose
 • Longaantasting als gevolg van een systeemziekte of ontstekingsziekte zoals systeem sclerose, rheumatoide arthritis, …

Symptomen

De voornaamste kenmerken van interstitieel longlijden zijn:

 • Geleidelijke toename van kortademigheid
 • Droge hoest
 • Tekens van onderliggende ziekte zoals gewrichtsklachten, huidafwijkingen, …

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Ontstekingsremmende medicatie
 • Specifieke antifibrotische medicatie
 • Verwijderen van oorzakelijke agentia
 • Respiratoire revalidatie
  Programma om klachten van patiënten met een longaandoening op te vangen en hen helpt om beter te functioneren in het dagelijks leven.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Klinisch onderzoek van uw longen
  Longarts stelt vragen over uw aandoening en inspecteert uw longen en borstkas. Eventueel worden bijkomende onderzoeken uitgevoerd.
 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • Longfunctietesten
  Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 02.