Ziekenhuizen werken internationaal samen voor betere behandeling sarcoïdose

24 oktober 2016
Zes gerenommeerde ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, gaan voor het eerst de door hen geleverde zorg voor longziekten onderling vergelijken. Bedoeling daarvan is om de zeldzame longziekte sarcoïdose beter te kunnen behandelen.
Sarcoïdose

Expertisecentra scoren primeur met value-based healthcare

Momenteel hebben patiënten veel last van nevenwerkingen van de medicijnen tegen de ziekte. Om te beslissen of er meer of minder medicatie nodig is, maken longartsen wereldwijd voor het eerst samen gebruik van value-based healthcare.

Ziekenhuizen in de Verenigde Staten, Engeland, België en Nederland wisselen daarvoor onderling data uit. Op basis van elkaars resultaten kunnen alle deelnemers van elkaar leren en de patiëntenzorg in een sneller tempo naar een hoger niveau brengen. Bovendien zorgt samenwerking ervoor dat sneller voldoende gegevens beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De deelnemende ziekenhuizen zijn alle zes expertisecentrum voor sarcoïdose: UZ Leuven, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein (Nederland), Erasmus MC in Rotterdam (Nederland), Royal Brompton Hospital London (UK), Cleveland Clinic (USA) en University of Cincinnati Medical Center (USA).

Over sarcoïdose

Sarcoïdose is een aandoening die overal in het lichaam kan voorkomen, maar zich in veel gevallen in de longen manifesteert. Sarcoïdosepatiënten kampen met ontstekingsreacties, waardoor op allerlei plekken inwendig littekenweefsel kan ontstaan, wat soms tot onherstelbare schade kan leiden. Ernstige vermoeidheid is een van de meest gehoorde klachten.

Sneller conclusies

Prof. dr. Wim Wuyts, longarts in UZ Leuven: “Op dit moment hebben patiënten veel last van de nevenwerkingen van medicijnen: dat moet beter. Door onze gegevens uit te wisselen, zullen we sneller en preciezer weten welke aanpak het beste werkt. Met een normaal onderzoekstraject zouden we nooit tot dezelfde resultaten kunnen komen. Zeker omdat sarcoïdose zeldzaam is en bovendien in allerlei varianten voorkomt. Dan duurt het lang voor je binnen één centrum of land voldoende uitkomsten kunt verzamelen om betrouwbare conclusies te trekken. We meten niet alleen de effecten van de behandeling op de longfunctie, maar ook zaken als de levenskwaliteit die de patiënt ervaart, zijn gewichtsveranderingen en of zich botontkalking voordoet als gevolg van bepaald medicijngebruik.”

Lagere zorgkosten

De eerste resultaten van het onderzoek werden begin september besproken en leidden onmiddellijk tot een aantal verbeterhypotheses, zoals het beter monitoren en behandelen van osteoporose, een belangrijk en vaak voorkomend gevolg van de behandeling van sarco?dose. Het internationale onderzoek is gebaseerd op de principes van value-based healthcare (VBHC). Die methodiek richt zich op zowel het verbeteren van kwaliteit als op het verlagen van de (zorg)kosten. Uit het sarcoïdose-onderzoek moet blijken of de VBHC-aanpak, die wereldwijd in opmars is, ook toepasbaar is bij een dergelijke zeldzame chronische ziekte.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Nefrologie"

Bloedtest detecteert afstoting door antistoffen na niertransplantatie

30 juli 2019
In een multicentrische Europese studie onder leiding van Leuvense nefrologen vonden onderzoekers een nieuwe biomerker die op een veel vroeger tijdstip en met een eenvoudige bloedtest kan aantonen welke patiënten afstotingsverschijnselen door antistoffen hebben na een niertansplantatie.
Lees meer
Meer nieuws over "Algemene interne geneeskunde"

Unieke behandeling van insectenallergie

24 april 2019
In UZ Leuven behandelen we bijen- en wespengifallergieën langer en stoppen we pas wanneer er geen antistoffen of huidreacties meer zijn. We zien dat patiënten zo langer beschermd blijven en dat er weinig herval is.
Lees meer
Meer nieuws over "Pneumologie"

Duizendste longtransplantatie in UZ Leuven

31 augustus 2017
UZ Leuven is het grootste longtransplantatiecentrum van de Benelux. De overlevingscijfers liggen bijna 30 procent hoger dan het wereldwijde gemiddelde.
Lees meer
Laatste aanpassing: 21 januari 2021