Grote studie streeft naar gepersonaliseerde aanpak van COPD

11 maart 2024

Onderzoekers onder leiding van UZ Leuven startten eind 2022 een grote prospectieve cohortstudie, met als doel een unieke data- en biobank aan te leggen over ernstige COPD-opflakkeringen. Zo willen ze toewerken naar meer gepersonaliseerde geneeskunde en meer doelgerichte therapie.

Chronisch obstructief longlijden

COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’, ofwel chronisch obstructief longlijden. Bij patiënten met COPD zijn de luchtwegen chronisch ontstoken waardoor ze vernauwen en zijn de longen onherstelbaar beschadigd. Daardoor is het steeds moeilijker vrij te ademen. Mogelijke oorzaken zijn onder andere (passief) roken, luchtvervuiling of bepaalde erfelijke aandoeningen.

Eerste Europese COPD-data-en biobank

Onderzoekers onder leiding van UZ Leuven startten eind 2022 een grote prospectieve cohortstudie in 20 centra in Europa en het VK, met als doel een gedetailleerde data- en biobank aan te leggen over ernstige COPD-opflakkeringen, met hoogkwalitatieve klinische data en biologische stalen. Daarvoor worden bloed-, speeksel- en urinestalen en neusuitstrijkjes verzameld van 1000 volwassen patiënten met de diagnose COPD die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een plotse opflakkering en behandeld met antibiotica en/of systemische corticosteroïden.

Op basis van het onderzoek zal ook een online platform gecreëerd worden voor onderlinge samenwerking tussen alle belanghebbenden om COPD-onderzoek en -zorg te bevorderen. Dat platform zal het mogelijk maken om toekomstige klinische studies op te starten die de aanpak voor specifieke gevallen van COPD-opflakkering evalueren op verschillende vlakken, zoals medicatie en monitoring: een stap in de richting van meer gepersonaliseerde geneeskunde. De studie heeft als doel uiteindelijk te worden ingebed in de routinematige klinische zorg voor COPD.

Het unieke van de studie is dat zo’n Europese databank ons zal toelaten verschillende types COPD-patiënten beter en gedetailleerder te karakteriseren, en we zo kunnen toewerken naar gepersonaliseerde geneeskunde en meer doelgerichte therapie.
Prof. dr. Wim Janssens

Over COPD

Bij een plotse verergering van COPD-symptomen (ademnood, hoge koorts, fluimen,…) is in bepaalde gevallen een ziekenhuisopname nodig. Hoewel zo’n opflakkeringen ernstige en complexe voorvallen zijn, werden ze tot nu toe onvoldoende in detail begrepen en worden ze in heel Europa op uiteenlopende manieren behandeld en opgevolgd. Ook is er een hoog sterftecijfer aan gelinkt: tot 11% in de eerste drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast is er al decennialang weinig vooruitgang in de behandeling van COPD, waarbij voornamelijk corticosteroïden en antibiotica worden gebruikt.

Prof. dr. Wim Janssens, pneumonoloog in UZ Leuven en (mede)hoofdonderzoeker van de studie: “Het probleem vandaag is dat zo’n one-size-fits-all aanpak te weinig rekening houdt met de individuele verschillen tussen patiënten. Het is namelijk moeilijk om via de routinematige klinische zorg in detail te begrijpen waarom bepaalde medicijnen voor sommige patiënten wel effectief zijn en bij anderen niet. Hierdoor vallen zorgverleners terug op de gekende behandelingen, ondanks dat deze medicijnen vaak ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Daarom willen we in onze studie een unieke data- en biobank aanleggen, om zo toe te kunnen werken naar meer gepersonaliseerde geneeskunde en meer doelgerichte therapie.”

Deze studie is mogelijk dankzij de financiële steun van verschillende partners: AstraZeneca, Roche, GSK, en ERS (European Respiratory Society).

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 11 maart 2024