Harttransplantatie

Ingreep waarbij het terminaal zieke hart wordt vervangen door een gezond hart van een donor.

Afspraken

Indicaties

Hartfalen is een ernstige chronische aandoening die in de loop der tijd kan verergeren. Als het hartfalen zo ver gevorderd is dat de functie van het hart ernstig tekort schiet (terminaal hartfalen), kan een harttransplantatie overwogen worden.

Een harttransplantatie kan een oplossing bieden bij patiënten met terminaal hartfalen bij wie alle klassieke behandelingen zoals geneesmiddelen, klepchirurgie, en andere cardiologische interventietechnieken uitgeput zijn en bij wie de levensverwachting zonder transplantatie uiterst klein is.

Hiertoe moet wel aan een aantal strikte voorwaarden voldaan worden. Het aantal donorharten is beperkt en moet dus goed gebruikt worden.

Pre-transplantatie screening

Voordat u op de wachtlijst voor een donorhart komt, krijgt u een uitgebreide screening. De screening gebeurt steeds tijdens een ziekenhuisopname om een groot aantal onderzoeken te doen in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Het waarom van een pre-transplantatiescreening

Wachtlijst

Wanneer u en het transplantatieteam akkoord gaan dat een harttransplantatie voor u de beste optie is, meldt de cardioloog van het transplantatieteam u aan bij Eurotransplant.

Nu begint een moelijke periode van wachten. Om verschillende redenen valt niet te voorspellen hoe lang de wachttijd zal zijn. Het gaat meestal om verschillende maanden.

Wanneer ergens een donorhart ter beschikking komt, wordt Eurotransplant hierover ingelicht, en het is Eurotransplant die het donorhart aan een welbepaalde patiënt op de wachtlijst toewijst.

Omdat er maar korte tijd mag verstrijken tussen het uitnemen van het hart bij de donor en de transplantatie, moet de transplantatie op korte termijn plaatsvinden.

Zodra u op de wachtlijst staat, moet u en/of uw familie dus altijd bereikbaar zijn.

Tijdens de wachtperiode komt u, zo mogelijk, regelmatig naar het ziekenhuis voor een goede opvolging van uw hart en uw algemene toestand.

Harttransplantatie zelf

De cardioloog neemt telefonisch contact wanneer er een geschikt hart is voor u. Kom dan zonder tijdverlies, maar niet overhaast, naar de spoedgevallendienst.

Duur operatie: gemiddeld 4 tot 6 uur.

U wordt onder algemene verdoving (narcose) gebracht. Tijdens de operatie wordt het bloed via een hart-longmachine rondgepompt door het lichaam.

  • Uw eigen hart wordt in zijn geheel verwijderd en vervangen door een donorhart.
  • De hartchirurg verbindt het nieuwe hart met de grote bloedvaten.
  • Daarna koppelt hij de hart-longmachine af en wordt uw bloedsomloop hersteld.

Per persoon kan de operatietijd verschillen afhankelijk van de conditie en ernst van de hartziekte.

Na de operatie blijven tijdelijk een paar slangen (drains) achter voor de afvoer van wondvocht, maagvocht en urine en voor het toedienen van vocht en medicatie.

Nazorg

  • Na de operatie komt u eerst op een intensieve zorgenafdeling terecht waar gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen u dag en nacht van nabij opvolgen.
  • Voor verder herstel gaat u naar de harttransplantatieafdeling (E 435).
  • 3 weken na de operatie bent u meestal voldoende hersteld om naar huis te gaan.
  • Na de transplantatie moet u dagelijks een aantal verschillende medicijnen stipt innemen, en dit vaak meerdere keren per dag.
  • Naast de inname van medicatie, is ook een levenslange opvolging noodzakelijk om uw vooruitzichten na de transplantatie zo goed mogelijk te houden. Vooral in het eerste jaar na de ingreep zal u regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen.
  • Na het eerste jaar komt u nog om de 3 maanden langs en gebeurt maandelijks een bloedname (deze laatste kan ook door de huisarts). Eén keer per jaar wordt u opgenomen gedurende 2 of 3 dagen voor een jaarlijkse controle.

Volledige traject

Leven na een transplantatie, wat nu?

Levenslang medicatie nemen is belangrijk. Waarom? Ook aandacht hebben voor uw hygiëne en voeding is nodig. Hoe herkent u afstotingsverschijnselen? Hoe beschermt u zichzelf tegen de zon? En mag u zich nog laten vaccineren?

Bekijk deze filmpjes

Resultaten

Aantal transplantaties

Het aantal harttransplantaties is in Leuven de laatste jaren toegenomen (figuur 3.2) met de voorbije 6 jaar gemiddeld 26 ingrepen per jaar. Dat is zo’n 30 à 40 procent van het totaal aantal ingrepen in ons land (waar 7 harttransplantatiecentra actief zijn) en 50 à 60 procent van die in Vlaanderen.

Aantal harttransplantaties

Jaarlijks aantal harttransplantaties in UZ Leuven

Overleving

De overlevingsresultaten werden berekend op basis van onze ervaring tot en met eind 2015: 648 hart-transplantaties bij 617 patiënten, inclusief 23 gecombineerde hart-niertransplantaties en 3 gecombineerde hart-levertransplantaties.

De tienjaars overleving voor de hele Leuvense cohorte bedraagt momenteel 75 procent tegenover 52 procent in het ISHLT-register (het wereldwijde register van de International Society for Heart & Lung Transplantation).

De korte- en middellangetermijnresultaten hebben, over opeenvolgende tijdsperioden, standgehouden op een hoog niveau, ondanks de toenemende complexiteit van de chirurgie en de soepeler criteria voor zowel ontvangers als donoren. Dat lijkt er ook op te wijzen dat het frequente gebruik van mechanische ondersteuning vóór de transplantatie geen nadelig effect heeft op de overleving na transplantatie.

Op lange termijn is de overleving verder aan het verbeteren en in de meest recente patiëntengroepen bereikt de vijf- en tienjaars overleving respectievelijk 91 en 78 procent.

Overleving na harttransplantatie

Patiëntoverleving na harttransplantatie, UZ Leuven vs ISHLT

Over Leven Door Geven

Geef leven door! Ook u kunt op een dag met orgaandonatie geconfronteerd worden. De kans dat u ooit een orgaan nodig hebt, is veel groter dan de kans dat u zelf ooit donor zal zijn.

Lees over over orgaandonatie
Laatste aanpassing: 16 september 2022