Hoe verloopt een hartoperatie?

In de voorbereidingszone en de operatiezaal komt u in contact met verschillende zorgverleners en hoogtechnologische apparatuur die er samen voor zorgen dat uw operatie veilig kan verlopen.

Voorbereidingszone

U wacht, samen met andere patiënten, in de voorbereidingszone van het operatiekwartier tot u aan de beurt bent. Een operatieverpleegkundige controleert uw identiteit en het type operatie, en dient u de nodige zorgen toe (bv. plaatsen van een infuus). Wanneer de operatiezaal gebruiksklaar is, brengt de verpleegkundige u per bed tot daar.

Operatiezaal

  • Eenmaal in de operatiezaal wordt u met de hulp van een operatieverpleegkundige geïnstalleerd op de operatietafel.
  • De anesthesist leidt uw operatie in veilige banen. U krijgt een infuus met een snelwerkend slaapmiddel, medicatie en vocht. Na het inspuiten van de medicatie verliest u zeer snel het bewustzijn. Eenmaal volledig onder narcose, zorgt de anesthesist voor uw kunstmatige slaap, pijncontrole en het stabiliseren van uw lichaamsfuncties. U krijgt een buisje in de luchtpijp ter beademing en wordt aangesloten op een bewakingsmonitor ter controle van uw parameters (o.a. controle van bloeddruk, hartritme, zuurstofgehalte in het bloed).
  • In het geval er een hart-longmachine gebruikt wordt, werkt de anesthesist nauw samen met het team van perfusie dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de hart-longmachine en cardioprotectie.
  • Voor de hartchirurg van start gaat met uw operatie, wordt nog een laatste safety check gedaan. Met behulp van standaard veiligheidsprocedures, doen we er alles aan om uw operatie veilig te laten verlopen. Patiëntveiligheid staat tijdens uw verblijf centraal.
  • Verpleegkundigen in het operatiekwartier zijn specifiek opgeleid om de chirurg en anesthesist te ondersteunen. Ze vullen drie verschillende rollen in: instrumenteren, assisteren en omlopen. Naast de preoperatieve voorbereiding en installatie van de patiënt, zijn zij o.a. ook verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken en aangeven van steriele instrumenten, hechten en wondzorg.
  • Zo nodig worden ook andere artsen-specialisten in de operatiezaal geroepen.
  • Na de operatie brengt de hartchirurg uw familie telefonisch op de hoogte.

De E-kern

Uw operatie gaat door in de E-kern van het operatiekwartier. In deze kern zijn 7 operatiezalen gegroepeerd rond een logistieke middenkern. Elke operatiezaal is een afgesloten ruimte uitgerust met hoogtechnologische apparatuur. Steriliteit wordt er op elk moment nagestreefd. Het chirurgische team draagt aangepaste kledij om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.

Zorgverleners werken in verschillende shiften om het operatiekwartier de klok rond te bemannen. Naast artsen en perfusionisten, nemen ook de operatieverpleegkundigen deel aan een wachtsysteem zodat op elk moment van de dag geopereerd kan worden.

Ontdek de wereld van het OKa
Laatste aanpassing: 12 februari 2024