Pacemaker

Toestel dat onderhuids wordt ingeplant en het hart via één of meerdere draden kan stimuleren om te trage hartritmes te voorkomen.

Afspraken

Hoe werkt een pacemaker?

Een pacemaker is een doosje dat een elektrisch signaal aan hart geeft.

 • Glad metalen doosje
 • Ongeveer 3 tot 5 cm lang, 4 cm breed en 0,5 cm hoog
 • Bevat een batterij voor energie.
 • Batterij gaat gemiddeld 7 jaar mee. Pacemaker moet worden vervangen als de batterij leeg is.

De meeste pacemakers vervullen drie functies:

Stimulatiefunctie

De pacemaker geeft elektrische impulsen die de pompfunctie van het hart op gang houden.

Detectiefunctie

De pacemaker ‘voelt’ wanneer hij nodig is en wanneer niet.

Sommige mensen hebben maar af en toe hun pacemaker nodig. De pacemaker voelt dan zelf wanneer hij aan het werk moet.

Rate response functie

Een ingebouwd voelsysteem (sensor) registreert de hoeveelheid inspanning die het lichaam verricht en past het hartritme daarop aan.

 • Bij verhoogde inspanning geeft de pacemaker vanzelf sneller elektrische impulsen af.
 • In rust geeft de pacemaker minder impulsen af.

Voorbereiding

Medicatie

De volgende medicatie mag u tijdelijk niet meer nemen voor de ingreep;

 • Vitamine-K antagonist (VKA), zoals Marcoumar®, Sintrom® of Marevan®: stop met innemen 1 week voor de ingreep (in overleg met cardioloog tijdelijk een overbrugging met subcutane inspuitingen, zoals Clexane®, Fraxodi®, Fraxiparine®, Innohep® of Fragmin®).
 • Niet-VKA oraal anticoagulans (NOAC), zoals Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®) of Edoxaban (Lixiana®): stop met innemen vanaf één dag voor de ingreep.
 • Asaflow®, Cardio-aspirine®, Plavix®, Efient® of Brillique® mogen verder ingenomen worden.

Hebt u vragen over uw medicatie? Neem dan contact op met uw cardioloog.

Opname

Duur: 3 dagen

 • U komt de dag vóór de implantatie van de pacemaker naar het ziekenhuis.
 • U moet nuchter zijn voor de ingreep: u mag 4 uur voor de procedure niet meer eten, drinken of roken.
 • Er volgen vooraf enkele standaard onderzoeken: bloedafname, elektrocardiogram, en eventueel een radiografie van hart en longen.

Verloop

Duur: gemiddeld 1 tot 2 uur. De totale duur is afhankelijk van het aantal draden dat geplaatst wordt.

 • U neemt plaats op de onderzoekstafel bij de afdeling hartkatheterisatie.
 • De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
 • Insnede van vijftal centimeter op de plaats waar de pacemaker zal worden geplaatst.
  • Linker zijde van de borstkas
  • Vijftal centimeter onder het sleutelbeen
 • Via de sleutelbeen-ader worden 1 of 2 draden naar het hart gebracht.
 • Daar wordt een plaats gezocht die geschikt is voor stimulatie.
 • Hierna worden de draden verbonden met de pacemaker.
 • De pacemaker wordt onderhuids in een ruimte (pocket) geplaatst.
 • Hechten van de insnede.

Nazorg

 • Normaal blijft u nog 2 nachten na de implantatie in het ziekenhuis.
 • De dag na de ingreep wordt de defibrilator nagekeken en krijgt u uitleg over de werking.
 • Arm aan de zijde van implantatie:
  • 2 dagen helemaal niet gebruiken.
  • 1 maand lang geen zware lasten heffen of uw arm boven de schouders brengen.

2 tot 3 maanden later komt u op controle bij de pacemaker-raadpleging. Wordt u opgevolgd door een andere cardioloog, dan moet u zelf deze raadpleging vastleggen.

Video's: pacemaker bij kinderen

Bob Prikkel krijgt een bijzonder vriendje - Sinusknoopziekte

Bob Prikkel krijgt een bijzonder vriendje - Sinusknoopziekte

Boris Prikkel krijgt een bijzonder vriendje - AV-knoopziekte

Boris Prikkel krijgt een bijzonder vriendje - AV-knoopziekte

Brochures

Prijs

Laatste aanpassing: 12 juli 2023