Frontotemporale dementie (FTD)

Drastische verandering van gedrag en persoonlijkheid op volwassen leeftijd door het verlies van zenuwcellen.

Andere benaming: FTD

Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.

Specialisten


Hersendelen

Bij FTD worden vooral de frontale en temporale hersengebieden aangetast.

 • Frontale hersenschors: regulering van het gedrag en persoonlijkheid.
 • Temporale hersenschors: vinden en herkennen van woorden.
 • Andere delen van de hersenen blijven relatief gespaard.

Frontotemporale degeneratie grijpt hierdoor in op aspecten van het leven die behoren tot de kern van ons mens-zijn: taal, persoonlijkheid en de manier van omgaan met anderen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van frontotemporale dementie:

 • Ontremming
 • Initiatief- en interesseverlies, onverschilligheid
 • Sociaal onaangepast gedrag
 • Verlies van empathie
 • Repetitief of perseveratief gedrag, soms met dwangmatig karakter
 • Veranderingen in eet- en smaakpatroon, soms met belangrijke gewichtstoename tot gevolg
 • Executieve dysfunctie, met stoornis in planning en organisatie

Risicofactoren

 • Frontotemporale degeneratie kan optreden vanaf de leeftijd van 45 jaar, maar ook jonger, uitzonderlijk zelfs in het 3e levensdecennium.
 • In een minderheid van de patiĆ«nten is de ziekte veroorzaakt door een genetische mutatie (progranuline, MAPT, C9orf72).
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Geen medicatie tot op heden die verlies aan zenuwcellen vertraagt.
 • Gedragsmodulerende medicatie zoals trazodone, natriumvalproaat of olanzapine.
 • Cognitieve revalidatie
  Reeks van revalidatiezittingen bij een therapeutisch team om  ervoor te zorgen dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen met het beste levenscomfort voor u en uw omgeving.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • FDG-PET-scan
  Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.
 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.