Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Hersendelen

Bij FTD worden vooral de frontale en temporale hersengebieden aangetast.

 • Frontale hersenschors: regulering van het gedrag en persoonlijkheid.
 • Temporale hersenschors: vinden en herkennen van woorden.
 • Andere delen van de hersenen blijven relatief gespaard.

Frontotemporale degeneratie grijpt hierdoor in op aspecten van het leven die behoren tot de kern van ons mens-zijn: taal, persoonlijkheid en de manier van omgaan met anderen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van frontotemporale dementie:

 • Ontremming
 • Initiatief- en interesseverlies, onverschilligheid
 • Sociaal onaangepast gedrag
 • Verlies van empathie
 • Repetitief of perseveratief gedrag, soms met dwangmatig karakter
 • Veranderingen in eet- en smaakpatroon, soms met belangrijke gewichtstoename tot gevolg
 • Executieve dysfunctie, met stoornis in planning en organisatie

Risicofactoren

 • Frontotemporale degeneratie kan optreden vanaf de leeftijd van 45 jaar, maar ook jonger, uitzonderlijk zelfs in het 3e levensdecennium.
 • In een minderheid van de patiënten is de ziekte veroorzaakt door een genetische mutatie (progranuline, MAPT, C9orf72).
 • Het voorkomen houdt geen verband met levensstijl of vroegere levensgewoonten.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

 • Geen medicatie tot op heden die verlies aan zenuwcellen vertraagt.
 • Gedragsmodulerende medicatie zoals trazodone, natriumvalproaat of olanzapine.
 • Reeks van revalidatiezittingen bij een therapeutisch team om  ervoor te zorgen dat u zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis kunt wonen met het beste levenscomfort voor u en uw omgeving.

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.

 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten
Vandenbulcke Mathieu Ouderenpsychiater