Symptomen

De voornaamste kenmerken van dermatomyositis zijn:

 • Koorts en algemeen ziektegevoel.
 • Spierpijnen.
 • Gewrichtspijnen.
 • Huidafwijkingen (vooral rond de ogen, de handrug, nagelriem, maar ook op andere plaatsen onder meer knieën en ellebogen).
 • Hoesten en kortademigheid bij aantasting van de hartspier of ademhalingsspieren en bij longaantasting.
 • Hartklachten.
 • Slikklachten bij aantasting van slikspieren.

Bij volwassenen moet met steeds bedacht zijn op een begeleidende kanker als voorbeschikkende factor.

Juveniele dermatomyositis

Dermatomyositis kan ook op kinderleeftijd voorkomen, en wordt dan juveniele dermatomyositis genoemd.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.

 • Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Capillaroscopie