Dermatomyositis

Juveniele dermatomyositis
Spierontstekingsziekte waarbij vrij typische huidafwijkingen voorkomen, vooral rond de ogen en op de handrug en vingers.

Symptomen

De voornaamste kenmerken van dermatomyositis zijn:

  • Koorts en algemeen ziektegevoel.
  • Spierpijnen.
  • Gewrichtspijnen.
  • Huidafwijkingen (vooral rond de ogen, de handrug, nagelriem, maar ook op andere plaatsen onder meer knieën en ellebogen).
  • Hoesten en kortademigheid bij aantasting van de hartspier of ademhalingsspieren en bij longaantasting.
  • Hartklachten.
  • Slikklachten bij aantasting van slikspieren.

Bij volwassenen moet met steeds bedacht zijn op een begeleidende kanker als voorbeschikkende factor.

Juveniele dermatomyositis

Dermatomyositis kan ook op kinderleeftijd voorkomen, en wordt dan juveniele dermatomyositis genoemd.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Brochures

Laatste aanpassing: 10 maart 2021