Vruchtbaarheid en kanker

Sommige kankerbehandelingen kunnen eicellen en zaadcellen beschadigen. Chemotherapie, bestraling of een oncologische behandeling met tabletten of capsules kunnen een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid.

Omdat eicellen en zaadcellen erg gevoelige cellen zijn, kunnen oncologische behandelingen zoals chemotherapie, bestraling, … een impact hebben op de vruchtbaarheid. Dit effect kan tijdelijk of blijvend zijn.

Uw behandelende arts bespreekt met u of er bij uw behandeling een risico is op verminderde vruchtbaarheid. Zowel u als uw partner kunnen met vragen of bezorgdheden hierover terecht bij het Leuvens universitair fertiliteitscentrum (LUFC).