Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Symptomen

De symptomen die een hersentumor kan veroorzaken zijn zeer uiteenlopend. In het algemeen worden ze beïnvloed door de snelheid waarmee de tumor ontstaat en door de ligging van het letsel.

 • Heel wat hersentumoren worden ontdekt naar aanleiding van aanhoudende, met de tijd erger wordende hoofdpijn die al dan niet gepaard gaat met misselijkheid, braken, slechter zien en bewustzijnsdalingen. Die symptomen komen hoofdzakelijk voor door een drukstijging in het hoofd.
 • Epilepsie of vallende ziekte is een frequent symptoom van een letsel in de hersenen. Epilepsie kan zich op verschillende manieren uiten: afwezigheden, ongecontroleerde bewegingen of schokken in de ledematen, lichtflitsen, spraakproblemen, snel optredende en verdwijnende gevoelssensaties – telkens met of zonder bewustzijnsverlies.
 • Afhankelijk van de ligging van de tumor en de druk die het op de omgeving uitoefent, kunnen ook de volgende symptomen voorkomen: karakterwijzigingen; gedragsveranderingen; veranderingen in spraak, concentratie, aandacht en geheugen; moeilijkheden met rekenen, lezen, schrijven of abstraheren; krachtsvermindering of verlammingen in arm of been; coördinatiestoornissen; abnormale gevoelsgewaarwordingen en gevoelsstoornissen in arm en been.
 • Klachten als gehoorsvermindering, dubbel zien, zichtstoornissen, gevoelsstoornissen in het gelaat, slikstoornissen, veranderingen van geur en smaak komen ook regelmatig voor.

Het is echter niet zo dat deze symptomen altijd moeten aanwezig zijn om te leiden tot de diagnose van een hersentumor. Het omgekeerde geldt ook: het optreden van deze symptomen is niet altijd het gevolg van een hersentumor. Sommige hersentumoren worden toevallig aan het licht gebracht naar aanleiding van klinisch onderzoek voor andere problemen.

Soorten hersentumoren

Er komen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren voor in de hersenen. Enkele van de meest voorkomende vormen van hersentumoren zijn:

Voorkomen

 • Uitzaaiingen van andere tumoren in het lichaam komen duidelijk meer voor dan tumoren die lokaal ontstaan (intrinsieke hersentumoren). Heel vaak is er dan vroeger al een diagnose gesteld van een andere tumor in het lichaam, waarvoor de patiënt werd behandeld of opgevolgd.
 • Nieuwe intrinsieke hersentumoren komen jaarlijks voor bij 16 tot 17 mensen per 100 000.
  • Net iets meer dan de helft (9 per 100 000 per jaar) zijn goedaardige hersentumoren en hebben dus niets met kanker te maken.
  • 7 per 100 000 per jaar gedragen zich agressiever en worden ook wel kwaadaardige hersentumoren genoemd. Deze kwaadaardige hersentumoren maken ongeveer 1,4 procent uit van
   alle kankeraandoeningen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Schedeloperatie waarbij de neurochirurg een luikje in uw schedel maakt om langs daar de hersenen te kunnen opereren. Het luikje wordt na de ingreep weer dicht gemaakt.
 • Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen.

 • Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

 • Afwachten

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Gericht wegnemen van klein stukje ziek hersenweefsel via een op voorhand, met de computer nauwkeurig berekend, veilig traject. Hiervoor moet een klein gaatje in de schedel geboord worden.

Meer informatie

Brochures en films

Links

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten