Klinische studies ziekenhuisapotheek

Als farmaceutisch bedrijf kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek voor beheer van studiemedicatie.

Patiënt?

Als patiënt kunt u niet rechtstreeks bij de apotheek terecht om deel te nemen aan klinische studies.

Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts. 

Nieuwe klinische studie aanmelden

Vul het aanvraagformulier in: 

GGO-studies

Wanneer ten minste één van de studieproducten een product o.b.v. een ‘genetisch gemodificeerde organisme (GGO)’ betreft, maakt u gebruik van het ‘aanvraagformulier GGO studies’ waarbij er tegelijk een aanvraag bij de ziekenhuisapotheek en bij dienst preventie & milieu wordt ingediend. Een aparte aanvraag bij dienst preventie & milieu is dan niet meer nodig.

CAR-T cellen

Studies met CAR-T-celtherapie worden door de apotheek apart beschouwd van GGO-studies. Gebruik voor de aanvraag bij de ziekenhuisapotheek het gewone ‘aanvraagformulier studies’. Een aparte aanvraag bij dienst preventie & milieu is hier wel nodig.

Het aanvraagformulier apotheek kan ingediend worden zodra een S-nummer beschikbaar is. De sponsor/CRA is verantwoordelijk om het aanvraagformulier tijdig in te dienen voor indiening ethische commissie. Voor het behandelen van een aanvraagformulier wordt een termijn van minstens twee weken vooropgesteld.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een pre-study visite, site selectie, initiatie, monitoring of close-out visite? Boek eenvoudig uw afspraak online

Afspraak maken voor een audit of inspectie? Neem telefonisch contact op. 

Voorwaarden initiatievisites

  • Minstens 1 maand op voorhand aanvragen.
  • Minimum 2 weken tussen initiatievisite en opstart van de studie in apotheek indien alle benodigde documenten en gegevens ter beschikking zijn.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Ziekenhuisapotheek - Klinische studies
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 16 november 2023