Rookverbod in UZ Leuven
Rookverbod in UZ Leuven

Op de afdeling

  • Respecteer de rust van alle patiënten.
  • Beperk het aantal bezoekers per keer tot maximaal twee personen per patiënt.
  • Hou de bezoekduur kort.
  • Verlaat de kamer bij het bezoek van de arts of tijdens de verzorging.
  • Maakt u gebruik van de dagzaal? Respecteer hier ook de orde, rust en stilte.
  • Laat uw kinderen nooit onbewaakt door de gangen lopen. Liften en (rol)trappen zijn geen speelterrein.

Algemeen rookverbod

Omdat roken schadelijk is, werd een algemeen rookverbod ingesteld.

  • U mag niet roken in het ziekenhuis (alle patiëntenkamers, ook privékamers) en ook niet buiten aan de ingang van het ziekenhuis.
  • Gebruik de schuilhuisjes als u toch wilt roken in de buurt van een ziekenhuis.

Gsm gebruiken mag

U mag mobiel bellen in alle campussen met uitzondering van een aantal omlijnde afdelingen of locaties. In deze verbodszones moet u uw gsm volledig uitschakelen. Een gsm in stand-by zendt ook signalen uit en kan storing veroorzaken.

Medewerkers gebruiken dect-toestellen. Deze mobiele telefoontoestellen lijken op een gsm. Deze dect-toestellen hebben een lager vermogen en zijn daarom overal toegelaten.

Huisdieren niet toegelaten

Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegelaten, ook niet in de ontvangshal. Blindegeleidehonden zijn wel toegelaten.

Voorkom diefstal

Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ziekenhuizen ook een mikpunt voor diefstallen. Daarom is het raadzaam om grote sommen geld en kostbare voorwerpen thuis te laten. Als dit niet kan, wend u dan tot de verpleegkundige of de sociaal werk(st)er om ze in bewaring te geven. Bij uw opname op de kamer krijgt u een kastje met sleutel toegewezen. Laat in ieder geval uw portefeuille of handtas nooit onbewaakt achter wanneer u en uw bezoekers de kamer verlaten.

Verloren voorwerpen

Hebt u iets verloren? Neem contact op met het onthaal.

Foto's, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames.

Opnames maken

U mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van uzelf in het ziekenhuis. Er mogen geen andere patiënten, bezoekers of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

Vraag toestemming aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.

Wilt u toch beeld- of geluidsopnames maken waarop andere patiënten of medewerkers herkenbaar zijn?

  • Vraag toestemming aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
  • Vertel wat u met de foto, film of geluidsopname wilt doen. U mag ze niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor u toestemming kreeg.

Als iemand weigert of geen toestemming kan geven, mag u geen foto, geluids - of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen opnames maken zonder toestemming van een ouder.

Sharen is (niet altijd) caren

Wees bewust van het karakter van social media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Alles wat u op internet plaatst, is en blijft vindbaar. Doe niets op social media of het web wat u of anderen kan schaden.

Ga er respectvol mee om als iemand vraagt om een foto of film te verwijderen.