Rookverbod in UZ Leuven
Rookverbod in UZ Leuven

Op de afdeling

 • Respecteer de rust van alle patiënten.
 • Beperk het aantal bezoekers per keer tot maximaal twee personen per patiënt.
 • Hou de bezoekduur kort.
 • Verlaat de kamer bij het bezoek van de arts of tijdens de verzorging.
 • Maakt u gebruik van de dagzaal? Respecteer hier ook de orde, rust en stilte.
 • Laat uw kinderen nooit onbewaakt door de gangen lopen. Liften en (rol)trappen zijn geen speelterrein.

Algemeen rookverbod

Omdat roken schadelijk is, werd een algemeen rookverbod ingesteld.

 • U mag niet roken in het ziekenhuis (alle patiëntenkamers, ook privékamers) en ook niet buiten aan de ingang van het ziekenhuis.
 • Gebruik de schuilhuisjes als u toch wilt roken in de buurt van een ziekenhuis.

Gsm gebruiken mag

U mag mobiel bellen in alle campussen met uitzondering van een aantal omlijnde afdelingen of locaties. In deze verbodszones moet u uw gsm volledig uitschakelen. Een gsm in stand-by zendt ook signalen uit en kan storing veroorzaken.

Medewerkers gebruiken dect-toestellen. Deze mobiele telefoontoestellen lijken op een gsm. Deze dect-toestellen hebben een lager vermogen en zijn daarom overal toegelaten.

Huisdieren niet toegelaten

Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegelaten, ook niet in de ontvangshal. Blindegeleidehonden zijn wel toegelaten.

Voorkom diefstal

Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ziekenhuizen ook een mikpunt voor diefstallen. Daarom is het raadzaam om grote sommen geld en kostbare voorwerpen thuis te laten. Als dit niet kan, wend u dan tot de verpleegkundige of de sociaal werk(st)er om ze in bewaring te geven. Bij uw opname op de kamer krijgt u een kastje met sleutel toegewezen. Laat in ieder geval uw portefeuille of handtas nooit onbewaakt achter wanneer u en uw bezoekers de kamer verlaten.

Verloren voorwerpen

Hebt u iets verloren? Neem contact op met het onthaal.

Foto’s, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van video’s, films en geluidsopnames. 

Opnames maken: wat mag, wat mag niet?

 • Het maken van een audiovisuele opname mag de zorgverlening nooit in het gedrang brengen. Volg daarom de instructies van de zorgverleners nauwgezet op.
 • U mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van uzelf in het ziekenhuis. Er mogen geen andere personen (patiënten, bezoekers of medewerkers) herkenbaar te zien of te horen zijn, tenzij met hun toestemming. 
 • Van minderjarigen mag u geen opnames maken.

Opnames van anderen: vraag altijd toestemming

Wilt u opnames maken waarop anderen herkenbaar zijn?

 • Vraag altijd toestemming aan die personen.
 • Vertel wat u met de foto, film of geluidsopname wilt doen. U mag ze niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor u toestemming kreeg. Dit geldt ook voor het delen van de opname (vb. via sociale media). 
 • Als iemand weigert of geen toestemming kan geven, mag u geen foto, geluids- of filmopnames van die persoon maken.

Opnames van schermen en badges

 • U mag geen foto of video maken van personeelsbadges, panelen of schermen met foto’s van patiënten of medewerkers.
 • Maak ook nooit opnames van computerschermen of van het patiëntendossier. U kunt uw dossier raadplegen via mynexuzhealth of een verzoek tot afschrift indienen bij de dienst afschrift patiëntgegevens van UZ Leuven.
  Meer info: www.uzleuven.be/dossier

Let op met online delen

Wat u op internet plaatst, is en blijft vindbaar. Doe niets op sociale media of het web wat u of anderen kan schaden. Ga er respectvol mee om als iemand vraagt om een foto of film te verwijderen.

Wees hoffelijk en beleefd: vraag altijd toestemming.

Uw foto in het patiëntendossier

 • De foto van uw eID wordt bij uw inschrijving in het ziekenhuis toegevoegd aan uw medisch dossier voor de verstrekking van efficiënte gezondheidszorg. 
 • U kunt via www.mynexuzhealth.be uw profielfoto wijzigen. Gebruik enkel een recente foto van uzelf waarop u goed herkenbaar bent.

Uw foto op het oproepscherm

 • Uw profielfoto op het oproepscherm verhoogt de efficiëntie bij de raadpleging. 
 • Bij de eerste inschrijving krijgt u de keuze om uw foto al dan niet op de oproepschermen te tonen. 
 • U kunt die toestemming op elk moment wijzigen via mynexuzhealth of bij een inschrijvingsmedewerker.

Opnames in het kader van patiëntenzorg

 • Audiovisuele opnames die kaderen in een kwalitatieve patiëntenzorg, worden bewaard in uw patiëntendossier.

Vragen of bemerkingen?

Contacteer de ombudsdienst van het ziekenhuis.