Aanmelden en inschrijven

Bij uw aankomst in het verloskwartier wordt u opgevangen door een vroedvrouw. Verloop:

 • Inschrijven
 • Uitleg over de kamer
 • Harttonen van baby beluisteren

Wilt u anderen helpen door uw navelstrengbloed te doneren? Geef dan het ingevulde toestemmingsformulier af bij aankomst op het bevallingskwartier. 

De arts-assistent werkt de opname verder af en bespreekt het verdere verloop met de verantwoordelijke gynaecoloog.

Arbeid en bevalling

Een vroedvrouw begeleidt u tijdens de arbeid. De bevalling zelf wordt altijd uitgevoerd door een gynaecoloog. 

UZ Leuven is een opleidingscentrum. Daarom is het mogelijk dat een student geneeskunde of vroedkunde uw arbeid en bevalling mee opvolgt. 

Hulpmiddelen

Tijdens de arbeid mag u gebruikmaken van alle middelen die in de bevallingskamer aanwezig zijn:

 • Zitbal
 • Positioneringkussen
 • Massageolie
 • Cd-speler

Lees tips om te ontspannen tijdens arbeid en bevalling.

Eten en drinken

U mag tijdens de arbeid gerust eten en drinken. Breng zelf wat lichte snacks mee.

Foto's en video's

U mag foto's en filmopnames maken tijdens de bevalling. Bespreek dit bij uw aankomst in het bevallingskwartier met de vroedvrouw.

Vliezen breken of weeën stimuleren

We laten de arbeid zo spontaan mogelijk verlopen. Indien nodig zal de gynaecoloog de vliezen breken of een infuus plaatsen om de weeën te stimuleren.

Episiotomie of 'knip'

Een knip wordt enkel uitgevoerd als het nodig is. Het is zeker geen standaard-procedure.

Harttonen opvolgen

Uw weeën en de harttonen van de baby worden nauwkeurig opgevolgd door onder andere een cardiotocografie of monitor. De monitor wordt, met de nodige tussenpozen, regelmatig aangeschakeld.  Zo hebt u tussendoor toch de nodige bewegingsvrijheid.

Direct na de bevalling

Na de bevalling blijft u nog een tijdje in het bevallingskwartier. Bezoek is hier niet toegelaten.

Knuffeluurtje

Als alles oké is met u en uw baby, dan legt de vroedvrouw uw baby onmiddellijk na de geboorte op uw buik. Dit huid-huid contact helpt uw baby zich aan te passen en heeft tal van voordelen.

 • Uw baby is heel wakker en zoekt actief contact waardoor de borstvoeding beter opstart.
 • Tast, reuk en smaak worden maximaal aangesproken.
 • U bouwt meteen een sterke band op met uw baby.
 • De temperatuur, de hartslag en de ademhaling van uw kindje zijn beter geregeld.
 • Dankzij huid-huidcontact is uw baby minder stressgevoelig waardoor het emotioneel maar ook motorisch goed zal ontwikkelen.
 • Buikkrampjes doen minder pijn.
 • Baby’s die regelmatig lichaamscontact krijgen, huilen tot 45% minder.
 • Uw baby slaapt veel beter.

Tijdens dit 'knuffeluurtje' bent u alleen met uw baby. De vroedvrouw is in de buurt, maar u krijgt de tijd om in alle rust te genieten van het moment. 

Bij een keizersnede kan papa deze taak even op zich nemen tot de mama weer beschikbaar is.
Ook de volgende dagen op de materniteit wordt dit huid-huidcontact regelmatig toegepast. Dit kan zowel door mama als papa.

Bij een keizersnede kan papa deze taak even op zich nemen tot de mama weer beschikbaar is.Ook de volgende dagen op de materniteit wordt dit huid-huidcontact regelmatig toegepast. Dit kan zowel door mama als papa.

Voeding

Zodra uw baby hongersignalen vertoont, wordt er gestart met de eerste (borst)voeding.

Onderzoek van uw baby

Na het knuffeluurtje zal de vroedvrouw uw baby onderzoeken, wegen en meten.

De kinderarts zal uw baby in de loop van de eerste 24 uur ook grondig onderzoeken.

Naar de kamer

De vroedvrouw dient nog enkele zorgen toe. Daarna wordt u naar de kraamafdeling gebracht.

Lees meer over uw verblijf op de materniteit of kraamafdeling.