Navelstrengbloedbank

Patiënten met een ernstige bloedziekte zoals leukemie kunnen genezen dankzij navelstrengbloed. Dit bloed bevat stamcellen, die gebruikt kunnen worden voor een stamceltransplantatie. U kunt dus een leven redden!
Navelstrengbloedbank

Doneer navelstrengbloed

Als u in UZ Leuven bevalt, dan kunt u uw navelstrengbloed doneren en een leven helpen redden.

Volledig veilig en pijnloos voor u en uw baby

Het afnemen van navelstrengbloed is volledig veilig en pijnloos voor u en uw baby.

Navelstrengbloed afnemen is volledig veilig en pijnloos voor u en uw baby.

  • Na het 'afnavelen' van de baby wordt de navelstreng aangeprikt.
  • De vroedvrouw of gynaecoloog neemt het bloed uit de navelstreng af.
  • Uw baby wordt niet geprikt.
  • Bij uzelf wordt er een bloedafname gedaan om na te gaan of u een infectie hebt.

Uiteraard is navelstrengbloed doneren volledig gratis.

In de navelstrengbloedbank halen we de stamcellen uit het navelstrengbloed.
Deze stamcellen worden ingevroren en anoniem in onze bank bewaard.
Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan de donor of het ziekenhuis.

Meer informatie

Over ons

Openbaar en gratis

De Leuvense navelstrengbloedbank is openbaar en gratis. De gedoneerde stalen worden zonder kosten voor de donor opgeslagen en staan op basis van solidariteit anoniem ter beschikking voor elke patiënt, waar ook ter wereld, op voorwaarde dat er voldoende weefselverenigbaarheid kan worden aangetoond.

Ontstaan

De Leuvense navelstrengbloedbank werd in 1997 opgestart in UZ Leuven campus Gasthuisberg.

Het navelstrengbloed wordt gedurende minstens 20 jaar bewaard op -196 °C, zodanig dat het beschikbaar is voor mensen met bloedziekten over de hele wereld.

Om veilig te kunnen transplanteren en afstoting te voorkomen, moeten de donor-stamcellen uit navelstrengbloed zo verenigbaar mogelijk te zijn met de cellen van de ontvanger. Talrijke donaties zijn dus noodzakelijk opdat elke zieke patiënt ooit een donor zou vinden.