Alcohol

Alcohol hoort niet thuis in een gezonde voeding, integendeel zelfs. Alcohol kan moeilijkheden veroorzaken tijdens de zwangerschap en er kan geen grens getrokken worden tussen veilig en onveilig gebruik van alcohol. Er kan wel gesteld worden dat hoe meer alcohol u drinkt, hoe groter de risico’s zijn die daaraan verbonden zijn. Zwaar gebruik van alcohol kan het zogenaamde foetaal alcoholsyndroom veroorzaken. Dit is een combinatie van verschillende aangeboren afwijkingen. Daartoe behoren onder meer kleine hersenen (te merken aan de kleine schedel), abnormale gelaatskenmerken, hart- en nierafwijkingen, een groeiachterstand, lagere intelligentie en achterstand in geestelijke ontwikkeling. Andere risico’s zijn miskramen, vroeggeboorten en verstoorde ontwikkeling van het kind. Er zijn aanwijzingen dat zelfs een licht gebruik van alcohol (bv. 1 glas om de 2 à 3 dagen) beperkte nadelige effecten heeft op het ongeboren kind. Volledige onthouding van alcohol tijdens de zwangerschap is dus aangewezen.

Roken

Tabak heeft, zoals alcohol, negatieve invloeden op de zwangerschap. Er kan eveneens geen grens getrokken worden tussen veilig en onveilig gebruik van tabak. Maar hoe meer u rookt, hoe meer risico op problemen tijdens de zwangerschap. Roken verhoogt het risico op miskramen, een vroegtijdig geboorte en een laag geboortegewicht. Baby’s van rokende moeders wegen bij de geboorte gemiddeld 200 gram minder dan baby’s van niet-rokende moeders. Na de geboorte is er een groter risico op wiegendood, astma, infecties, verkoudheden en ontstekingen. Een zwangerschap is hét moment om te stoppen met roken. Want niet enkel u, maar ook uw groeiende baby heeft hier baat bij. Stop dus best met roken voor de geboorte van het kind.

Vaak wordt een vrees voor gewichtstoename als argument gebruikt om een rookstop uit te stellen. Gemiddeld gaat het hier om een gewichtstoename van twee à drie kilo. Slechts bij een kleine groep mensen gaat het om een gewichtstoename van meer dan tien kilo. Ongeveer twee derde van de gewichtstoename na het stoppen met roken kan worden toegeschreven aan een hogere energie-inname, en een derde aan een daling van het energieverbruik. De meeste mensen gaan op zoek naar een alternatief voor de sigaret en vinden dit in snoep. Het gezondheidsrisico voor uw baby door verder te blijven roken is echter duidelijk veel groter dan het risico door gewichtstoename.