Schisis in het kader van een syndroom

Afspraken

  • +32 16 33 23 28 - op maandag, dinsdag en donderdag

  • Jaarlijkse afspraak nodig? U moet zelf geen contact opnemen voor uw jaarlijkse afspraak. Wij bellen u op om een afspraak vast te leggen. Afhankelijk van de planning kan dit langer zijn dan 1 jaar.

Dit overzicht omvat enkel de relatief meer frequente syndromen en is dus niet exhaustief. Voor meer uitleg kunt u steeds bij een van de leden van het schisisteam terecht.

Van der Woude syndroom

Van der Woude syndroom wordt gekenmerkt door de combinatie van een  lip-, kaak-, en/of verhemeltespleet met karakteristieke putjes in de onderlip. De putjes of fisteltjes hebben op de bodem een klein speekselkliertje en kunnenheelkundig verwijderd worden. Van der Woude syndroom is dominant overerfbaar met vaak meerdere patiënten in een familie.

Crouzon syndroom

Dit syndroom wordt ook wel craniofaciale dysostose genoemd. De schedel is voorachterwaarts vaak ingekort en toegenomen in breedte, en de ogen komen wat naar voren uit relatief wat te kleine oogkassen. Hierdoor is er ook dubbelzien en minder goed zicht. De neus kan haakvormig voorkomen. In een minderheid van de kinderen is er ook lipschisis met of zonder verhemelteschisis.

Apert syndroom

Dit syndroom wordt ook acrocefalosyndactylie genoemd. De gelaatsafwijking is een middengezichtonderontwikkeling, met ook te breed uiteen staan van de ogen. Zoals bij Crouzon kinderen, is ook hier een te korte voorachterwaartse diameter van de schedel. Er is een typische vergroeiing van vingers en tenen (syndactylie). De huid vertoont soms ernstige acne. Er kunnen ook halswervelvergroeiingen bestaan en de groei is meestal sterk beperkt. De schisisproblematiek, indien aanwezig, is meestal een palatoschisis.

Laatste aanpassing: 19 juni 2023