Hemifaciale microsomie

Goldenhar syndroom
Aangeboren afwijking, waarbij één of soms beide gelaatshelften onderontwikkeld zijn.

Afspraken

  • +32 16 33 23 28 - op maandag, dinsdag en donderdag

  • Jaarlijkse afspraak nodig? U moet zelf geen contact opnemen voor uw jaarlijkse afspraak. Wij bellen u op om een afspraak vast te leggen. Afhankelijk van de planning kan dit langer zijn dan 1 jaar.

Minder goed ontwikkelde gelaatsbeenderen

  • Vooral de onderkaak is minder ontwikkeld bij hemifaciale microsomie, al kunnen alle gelaatsbeenderen aangetast zijn.
  • Vooral wanneer de aandoening aan beide zijden voorkomt (10-30% van de kinderen), kan dit aanleiding geven tot ademhalingsmoeilijkheden vlak na de geboorte.

Onderontwikkeling van oor (microtomie) met gehoorverlies

De oorschelp kan misvormd of afwezig zijn. In dat geval is ook de gehoorgang vaak niet aangelegd, en zijn er bijkomende afwijkingen in het middenoor, waardoor er gehoorverlies is.

Goldenhar syndroom

Goldenhar syndroom is een vorm van hemifaciale microsomia, waarbij er bovendien wervel-, nek- en oogafwijkingen (epibulbair dermoid) voorkomen.

Hemifaciale microsomie en schisis

Zowel lip- als verhemeltespleten kunnen voorkomen bij patiënten met hemifaciale microsomie.

Laatste aanpassing: 1 februari 2021