Samenwerking protoncentrum ParTICLe

Het Particle Therapy Interuniversity Center Leuven – of kortweg PARTICLE – is een interuniversitair project van UZ Leuven ∙ KU Leuven en Cliniques universitaires Saint-Luc ∙ UCLouvain, mede gesteund door UZ Gent, CHU UCL Namur, UZ Brussel en UZA.

Het protontherapiecentrum is gelegen op de ‘Health Sciences campus Gasthuisberg’ van UZ Leuven en maakt architectonisch en organisatorisch integraal deel uit van de dienst radiotherapie-oncologie UZ Leuven. De inbedding van het protontherapiecentrum op de campus van een universitair ziekenhuis biedt bovendien enkele belangrijke voordelen:

  • De voorbereiding van de behandeling kan gebeuren in de bestaande dienst radiotherapie-oncologie;
  • Er is een optimale integratie mogelijk met de ondersteunende diensten (vb. beeldvorming, anesthesie, kinderziekenhuis…)
  • Er is een maximale aansluiting mogelijk met de klinische zorgpaden die gebruik maken van protontherapie (vb. pediatrie)

In het protontherapiecentrum zijn niet enkel personeelsleden van UZ Leuven werkzaam, maar eveneens een aantal collega’s van de diensten radiotherapie-oncologie van enkele van de hierboven vermelde partners. Patiënten kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans geholpen worden.

Bovendien reikt de missie van het protontherapiecentrum verder dan klinische zorg en houdt ze ook opleiding, onderzoek en ontwikkeling in. Ook op deze fronten wordt een nauwe samenwerking beoogd met verschillende nationale en internationale toonaangevende academische centra en onderzoeksinstituten (zoals o.a. SCK∙CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol), alsook met industriële partners (zoals IBA, de leverancier van het protontherapietoestel). Het protontherapiecentrum maakt ook deel uit van het European Particle Therapy Network’ (EPTN).

Laatste aanpassing: 24 mei 2022