Wie komt in aanmerking voor protontherapie?

Voor een aantal tumortypes wordt algemeen aanvaard dat protontherapie de meest optimale bestralingstechniek is. Protontherapie is standaard voor de behandeling van:

  • Een aantal kankers bij kinderen
  • Bepaalde zeldzame tumoren bij volwassenen waarvoor bestaande oplossingen niet voldoen, zoals tumoren aan de schedelbasis, dicht bij de wervelkolom of vlak bij de oogzenuw.

Geschat wordt dat in België, volgens de huidige standaardindicaties, jaarlijks 150 à 200 patiënten per 10 miljoen inwoners in aanmerking komen voor terugbetaling van protontherapie. Dat aantal kan in de toekomst nog stijgen als er op basis van klinisch-wetenschappelijk onderzoek nieuwe indicaties voor protontherapie bepaald worden.

Aanvraag protontherapie

Laatste aanpassing: 24 februari 2021