Wetenschappelijk onderzoek in het protontherapiecentrum

Ontdek welk wetenschappelijk onderzoek in het protontherapiecentrum plaatsvindt.

Soort onderzoek

Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende nationale en internationale toonaangevende academische centra en onderzoeksinstituten  (zoals o.a. SCK∙CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol), alsook met industriële partners (zoals IBA, de leverancier van het protontherapietoestel). Het protontherapiecentrum maakt ook deel uit van het European Particle Therapy Network’ (EPTN).

Deelname aan onderzoek

Als u in aanmerking zou komen voor deelname aan een bepaalde studie, zal de behandelende radiotherapeut-oncoloog of onderzoeker u vragen hieraan deel te nemen. Hij/zij zal u, zowel mondeling als schriftelijk, informeren over het onderzoek.

Uw deelname aan een studie gebeurt vrijwillig en mag nooit onder druk gebeuren. Dit betekent dat u het recht hebt om niet deel te nemen aan de studie. Uw beslissing zal geen invloed hebben op de relatie met de onderzoeker of uw behandelende arts, noch op de kwaliteit van uw toekomstige medische zorgen.

Registratie gegevens

In het kader van de terugbetaling van de protontherapie behandeling door het RIZIV/INAMI is er ook verplichte registratie van (follow-up) gegevens bij de Stichting Kankerregister.

Onderzoeksprojecten

Enkele voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten waaraan PARTICLE actief deelneemt:

Laatste aanpassing: 16 november 2023