Arts-specialisten radiotherapie-oncologie

Deze artsen staan in voor de behandeling met protontherapie en de opvolging van de patiënt tijdens en na de behandeling, bijvoorbeeld het effect van de therapie en mogelijke nevenwerkingen. 

Medisch stralingsfysici 

De medische stralingsfysici en hun assistenten staan in voor het opstellen van het behandelplan en de peer-review ervan. Daarbovenop controleren ze de kwaliteit en de fysische uitmeting van het behandelplan, net als ze dagelijks de kwaliteit van het protontherapietoestel zelf controleren. Tijdens de CT-simulatie en de protontherapiebehandeling hebben ze een assisterende rol. Doorlopend onderzoeken ze nieuwe technieken om deze te implementeren. 

 

Verpleegkundigen en medisch beeldvormers

De verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming, kortweg medisch beeldvormers, staan in voor het maken van het bestralingsmasker en ander immobilisatiemateriaal. Zij zijn het die de CT-simulatie uitvoeren, net als de positionering, beeldvorming en bestraling op het toestel. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor wondzorg. 

Administratief en ondersteunend medewerkers 

Dit team zorgt voor de dagdagelijkse ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak. Een aantal van hen staat ook in voor het kwaliteits- en datamanagement en voor de IT-ondersteuning. 

Onderzoeksteam

Een interuniversitair en multidisciplinair onderzoeksteam werkzaam binnen het domein van protontherapie en verbonden aan PARTICLE.

Andere medewerkers

PARTICLE is bij uitstek multidisciplinair en werkt ook nauw samen met heel wat andere diensten in het ziekenhuis:

  • sociaal werk
  • kinderoncologie
  • anesthesiologie
  • radiologie
  • radioprotectie
  • technische dienst
  • ...
Laatste aanpassing: 17 juni 2024