Wie kan patiënten verwijzen naar het protoncentrum?

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kunnen enkel radiotherapeut-oncologen van erkende radiotherapiecentra (die hierover een overeenkomst hebben afgesloten met het RIZIV)  patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor protontherapie, waaronder het protontherapiecentrum PARTICLE.

Een radiotherapiecentrum dat geen overeenkomst heeft met het RIZIV kan een patiënt wel registeren voor bespreking op de Proton Round bij PARTICLE. Indien de indicatie aanvaard wordt voor protontherapie, kan er alsnog bekeken worden welk centrum de aanvraag bij RIZIV indient.

Als patiënt zelf is het niet mogelijk om rechtstreeks een aanvraag te doen voor een behandeling met protontherapie. Indien u zich afvraagt of protontherapie een optie voor u zou kunnen zijn, dan bespreekt u dit daarom best eerst met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog.

Laatste aanpassing: 23 april 2024