Protontherapie: informatie voor verwijzers

Voor welke patiënten is protontherapie de geschikte behandeling? Wie kan een patiënt verwijzen naar het protontherapiecentrum en hoe dien je een aanvraag in? 

Aanvraag protontherapie

Veelgestelde vragen

Op onze website vindt u de volledige lijst met indicaties en bijkomende criteria voor een behandeling met protontherapie.

Ja, deze kan u bespreken op het wekelijks multidisciplinair PARTICLE teamoverleg (Proton Round).

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kunnen enkel erkende radiotherapiecentra – centra die hierover een overeenkomst hebben afgesloten met het RIZIV – een patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor protontherapie. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het RIZIV.  

Neen. Aanvragen voor protontherapie verlopen steeds via een verwijzende radiotherapeut-oncoloog.

Na bespreking in het multidisciplinair teamoverleg kan het advies gegeven worden om de patiënt:

  • terug te sturen naar het verwijzend radiotherapiecentrum voor fotontherapie (wanneer protontherapie niet aangewezen is); indien gewenst kan de fotontherapie ook in UZ Leuven of een van de andere PARTICLE-partnercentra uitgevoerd worden.
  • te behandelen in een nabijgelegen protontherapiecentrum in het buitenland, indien een bepaald type tumor technisch gezien (nog) niet in PARTICLE behandeld kan worden. Een voorbeeld hiervan is oculair melanoom.

Het verwijzend radiotherapiecentrum, dat hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV, doet de aanvraag. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het RIZIV.  

Nadat de patiënt geaccepteerd wordt voor protontherapie tijdens de bespreking op de Proton Round, vraagt het verwijzend centrum een dossiernummer aan via hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be. Het volledige aanvraagdossier, inclusief verslag van de Proton Round, wordt best zo snel mogelijk ingediend om onnodige vertragingen voor de start van de behandeling te vermijden.

Na bespreking in het multidisciplinair teamoverleg kan de patiënt hiervoor verwezen worden naar het Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) in Heidelberg (Duitsland).

Het protontherapiecentrum PARTICLE is gelegen op de Health Sciences campus Gasthuisberg van UZ Leuven in Leuven (Vlaams-Brabant).

Hoe bereikt u campus Gasthuisberg? 

De behandelingen worden van maandag tot vrijdag uitgevoerd tussen 7.45 en 18.00 uur. Er wordt niet bestraald op feestdagen of tijdens het weekend, tenzij het bestralingstoestel tijdens de voorbije week meerdere dagen niet beschikbaar was wegens onderhoud.

Het secretariaat is elke werkdag van 8.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 016 34 76 00 of via email radiotherapie@uzleuven.be.

Ons team helpt u graag in het Nederlands, Frans of Engels. Indien nodig kan er een tolk voorzien worden.

Laatste aanpassing: 23 april 2024