Wat zijn de voordelen van protontherapie?

Het grote voordeel van protontherapie ten opzichte van de huidige fotontherapie is dat de gezonde weefsels die achter de tumor liggen maximaal gespaard kunnen worden, waardoor de globale stralingsbelasting bij een behandeling met protonen lager is.

Protontherapie is zinvol als aan een van volgende voorwaarden kan worden voldaan:

Lagere dosis in gezonde weefsels

De stralingsbelasting in gezonde weefsels wordt verminderd, terwijl de dosis in de tumor constant blijft. Dit kan resulteren in minder (late) bijwerkingen en een lager risico dat er meerdere jaren later door de straling een nieuwe kanker (secundaire tumor) wordt veroorzaakt.

Hogere dosis in de tumor

De dosis in het tumorgebied kan met protontherapie worden verhoogd, zonder dat de dosis in de omliggende weefsels in gelijke mate toeneemt. Dit is vooral nuttig bij tumoren waarbij het toedienen van een hogere stralingsdosis meer kans op genezing biedt, maar waar dit bij klassieke radiotherapie niet mogelijk is omdat het risico op ernstige bijwerkingen (zoals blindheid) te groot is.

Aanvraag protontherapie

Laatste aanpassing: 24 februari 2021