Protontherapiecentrum: gebouw en infrastructuur

ProteusOne

Het gebouw werd gerealiseerd met een bouwteam formule, bestaande uit aannemer BAM Contractors, architecten dJGA, AR-TE, ingenieursbureau MACOBO-STABO en veiligheidscoördinator VEKMO.

Ontwerp

De essentie van het ontwerp van het gebouw bestond erin om deze hoogtechnologische vorm van bestraling op een kwalitatieve en veilige manier te kunnen aanbieden aan de zorgbehoevende patiënt.

Het gebouw is zo ontworpen dat stress-verhogende factoren zoveel mogelijk worden weggenomen. Hiervoor werd onder andere optimaal gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht. Het nieuwe gebouw bevindt zich weliswaar grotendeels ondergronds, maar door het terrasvormige volume en enkele patio’s kan het daglicht tot diep in het gebouw gebracht worden.

Verder wordt ook de nodige aandacht geschonken aan de belevingswaarde, door onder meer te zorgen voor voldoende ruimtelijkheid en openheid, een overzichtelijke indeling en gebruik van hoogwaardige materialen.

Er werd niet alleen gedacht aan de beleving binnenin het gebouw. Door de terrassen met daktuinen wordt er ook een landschappelijke meerwaarde gecreëerd.

Verder is in de nieuwbouw ook een uitbreiding van de dienst radiologie ondergebracht, meer specifiek voor magnetische resonantie (MR) scanners. Dergelijk ontwerp bevordert sterk het gezamenlijk functioneren van de twee diensten. Via een gezamenlijke wachtzaal zullen patiënten naar het proton en/of MR-centrum begeleid worden. Ook de inductieruimte en ontwaakzalen voor anesthesie worden gebruikt door beide diensten.

Evolutie van de bouw

De evolutie van de bouw van het protoncentrum in 3 minuten

Infrastructuur

De leverancier van het protontherapietoestellen is IBA. Dit Belgisch bedrijf is de wereldwijde technologische leider op het gebied van protontherapie.

In april 2018 werden de twee deeltjesversnellers (supergeleidende synchrocyclotrons), die het hart vormen van het protontherapiecentrum, met hoge precisie geplaatst in twee ondergrondse bunkers. In deze deeltjesversnellers worden de protonen versneld tot ongeveer 2/3 van de lichtsnelheid. Vervolgens worden de protonen met behulp van magneten en een bundellijn naar hun doelwit geleid.

De ene bunker is verder uitgerust met een zogenaamde Proteus®ONE compact gantry. Ook deze werd geleverd in april 2018 en de installatie ervan was een echt huzarenstukje. In de andere bunker staat een vaste horizontale bundellijn.

Het Proteus®ONE toestel is uitgerust met ‘pencil beam scanning’, de meest geavanceerde proton technologie die toelaat om een uitermate precieze bestraling te kunnen toedienen. De uiterst fijne protonenbundel (pencil beam) maakt een soort zigzaggende beweging (scanning) waarbij telkens een klein deel van de tumor laag na laag bestraald wordt. Tegelijkertijd worden de omliggende gezonde weefsels zoveel mogelijk gespaard.

Verder is het Proteus®ONE toestel alsook de behandelkamer zelf uitgerust met heel wat beeldvormingsmodaliteiten, waaronder vaste röntgenbuizen, cone-beam CT, een in-room CT on-rails (Siemens SOMATOM Definition Edge), en een camerasysteem voor 3D-oppervlaktescanning (AlignRT® – Vision RT).

Voor het opstellen van de behandelingsplannen wordt gebruik gemaakt van het planningssysteem RayStation (RaySearch). Voor het dagelijks beheer van het protontherapie proces van de oncologische behandeling wordt de RayCare (RaySearch) software gebruikt.

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023