Onderzoeken nucleaire geneeskunde

Overzicht van nucleaire onderzoeken.

Neen, er is geen gevaar verbonden aan een nucleair onderzoek. De stralingsbelasting is even groot als de jaarlijkse stralingsachtergrond in de natuur (3-4 milliSievert) en heeft geen schadelijke gevolgen. De belasting is vergelijkbaar met of zelfs kleiner dan bij andere scanneronderzoeken zoals een CT-scan bij radiologie.

Neen, de hoeveelheid is volstrekt ongevaarlijk voor alle mensen (en huisdieren) rondom u. De uitwendige stralingsbelasting (= de straling die u zelf uitstuurt) is beperkt in de tijd en vermindert steeds.

Zwangere vrouwen of baby’s vermijden best contact met radioactiviteit. Meld daarom onmiddellijk als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Een arts bekijkt het geplande onderzoek en beslist of dit al dan niet kan plaatsvinden en welke maatregelen u best neemt.

In dit geval wordt veel hogere radioactiviteit gebruikt. U krijgt daarom duidelijke richtlijnen van de arts.

Nucleair materiaal wordt geproduceerd in een kernreactor of industriële versneller en dan aan ons wordt aangeleverd, maar dat de dienst nucleaire geneeskunde ook zelf radioactief materiaal aanmaakt in een deeltjesversneller of een generator.

Soorten nucleaire onderzoeken

Botscan

Aandoeningen van skelet opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Colontransit

Beoordelen van de maag-darm transit via een ingenomen speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Dopamine transporter hersenscintigrafie

Dopaminetekort opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan van de hersenen. Dopaminetekort kan aan de basis liggen van de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen.

FDG-PET/CT-scan

PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

FDG-PET/CT-scan van hersenen

Hersenscan met zowel een PET- als een CT-scan waarbij een kleine hoeveelheid van een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om het verstoorde glucosegehalte in uw hersenen in beeld te brengen.

FDG-PET/CT-scan van hersenen met EEG

Hersenscan met zowel een PET- als een CT-scan waarbij een kleine hoeveelheid van een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om het verstoorde glucosegehalte in uw hersenen in beeld te brengen. Tegelijk wordt een elektroencefalogram (EEG) afgenomen.

Hersenperfusiescintigrafie

Afwijkingen in doorbloeding van hersenen opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan van de hersenen.

Leukocytenscintigrafie (WBC)

Opsporen van infectiehaarden in het lichaam via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Longperfusie-ventilatiescan

Longproblemen (doorbloeding en ventilatie) opsporen via een ingeademd radioactief gas en een ingespoten speurstof (tracer), gevolgd door een scan van de longen.

Lymfeklierscintigrafie van bovenste of onderste ledematen

Onderzoek waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten, om het functioneren van het oppervlakkig en diep lymfestelsel te onderzoeken.

Maagevacuatie

Bepaling van de snelheid waarmee de maag zich ontledigt van vast voedsel via een ingenomen speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Meckelscintgrafie

Opsporen van maagslijmvlies ter hoogte van de darmen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Myocardperfusie scintigrafie

Bekijken van de doorbloeding van de hartspier in rust en bij inspanning waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten.

Nierfunctieonderzoek met Chroom-51 (EDTA)

Bepalen van de filtratiesnelheid van de nieren door een kleine hoeveelheid radioactieve tracer (kleurstof) in te spuiten, waarna om het uur bloed wordt afgenomen om na te gaan in welke mate het ingespoten product gezuiverd wordt in de nieren.

Nierperfusiescintigrafie

Problemen met doorbloeding en werking van nieren opsporen via een ingespoten speurstof, gevolgd door een scan van de nieren, ook wel renogram genoemd.

Nierschorsperfusiescintigrafie (DMSA)

Bekijken van de functie van de nierschors om littekenvorming en haarden van nierontsteking op te sporen.

PET-MR-scan

MR-scanner met ingebouwde PET-scan, om een aantal processen in het lichaam tegelijkertijd in beeld te brengen.

PSMA PET/CT-scan

Zowel een PET- als een CT-scan waarbij een kleine hoeveelheid van een radioactief molecule (prostaatspecifiek membraan antigen) wordt ingespoten om prostaattumoren en eventuele uitzaaiingen (metastasen) van prostaatkanker in beeld te brengen.

Schildklierscintigrafie

Bepalen van functie en deels ook de vorm van het schildklierweefsel waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten.

Schildwachtklieronderzoek

Lymfeklieren zichtbaar maken via een ingespoten speurstof, gevolgd door een scan. De eerst bereikte klier (schildwachtklier) wordt nadien onderzocht op tumor-uitzaaiingen.

Somatostatine receptor PET/CT–scan (Dotatate)

Zowel een PET- als een CT-scan waarbij een kleine hoeveelheid van een radioactief molecule (68Ga-DOTATATE) wordt ingespoten om zieke cellen van het neuro-endocriene stelsel in beeld te brengen.

Ventriculografie

Bloedvoorziening in de hartkamers zichtbaar maken via een ingespoten speurstof (tracer), gevolgd door een scan. Toont zo eventuele problemen met de pompfunctie van het hart.

Niet gevaarlijk

Nucleaire geneeskunde gebruikt zeer kleine hoeveelheden radioactieve stoffen om de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021