Meckelscintgrafie

Opsporen van maagslijmvlies ter hoogte van de darmen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Afspraken

Nucleaire geneeskunde

Voorbereiding

  • U moet nuchter zijn voor een Meckelscintigrafie.
  • Recente (<6 weken) contrastonderzoeken kunnen een negatieve invloed hebben op het onderzoek. Uw verwijzende arts volgt dit op, eventueel in overleg met de dienst.
  • Breng vóór het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.

Verloop

Duur: 1 uur

  • U gaat best eerst naar het toilet, gezien de langere duur van het onderzoek.
  • U krijgt een infuus in een ader in de arm.
  • U krijgt een inspuiting met een radioactief product.
  • Het is zeer belangrijk om tijdens het onderzoek zeer stil te blijven liggen. 

Resultaat

  • Een arts van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt het resultaat van het onderzoek en geeft de resultaten door aan uw behandelende arts.
  • Hij zal u de uitslag meedelen en indien nodig met de gepaste therapie starten.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021