Schildklierscintigrafie

Bepalen van functie en deels ook de vorm van het schildklierweefsel waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten.

Afspraken

Nucleaire geneeskunde

Voorbereiding

  • U moet niet nuchter zijn voor een schildklierscintigrafie.
  • Het gebruik van sommige medicaties zal gedurende enkele tijd dienen stopgezet te worden, uw arts zal dit met u bespreken. Ook recente (<6 weken) contrastonderzoeken kunnen een negatieve invloed hebben op het onderzoek.
  • Breng vóór het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.

Verloop

  • U krijgt een inspuiting met een radioactief product om een beeld te kunnen maken van de schildklier.
  • De scan start ongeveer een 20-tal minuten na de inspuiting.
  • Het is zeer belangrijk om tijdens het onderzoek gedurende 5 minuten goed stil te blijven liggen.
  • Het toestel komt op korte afstand van u te staan.

Resultaat

  • Een arts van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt het resultaat van het onderzoek en geeft de resultaten door aan uw behandelende arts.
  • Hij zal u de uitslag meedelen en indien nodig met de gepaste therapie starten.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021