Botscan

Skeletscintigrafie
Aandoeningen van skelet opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan.

Afspraken

Nucleaire geneeskunde

Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn voor een botscan.
 • Medicijnen mag u gewoon blijven innemen.
 • Breng het voorschrift van uw verwijzende arts mee. 
 • Breng vóór het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zorg dat u zeker op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.

Verloop

1: Inspuiten speurstof

 • U krijgt een katheter in een ader in de arm.
 • Inspuiten van radioactieve speurstof via katheter.
  • Om de doorbloeding in beeld te brengen worden eventueel meteen opnames gemaakt tijdens de eerste 10 minuten.

2: Botscan zelf

De botscan start enkele uren na het inspuiten van de speurstof, als deze goed is opgenomen in het skelet.

De verpleegkundige geeft u het precieze tijdstip voor de scan. In de tussentijd mag u het ziekenhuis verlaten en mag u ook eten of drinken.

 • Zorg dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst nucleaire geneeskunde.
 • U neemt plaats op de onderzoekstafel.
  • Rughouding.
  • Armen naast het lichaam.
 • De scanner maakt beelden gedurende een 10-tal minuten. 
 • Na deze scan zal de arts beoordelen of er nog bijkomende beelden gemaakt moeten worden, die eventueel enige tijd in beslag kunnen nemen.

Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten. Drink in de volgende uren extra water (1 à 1,5 liter) om de speurstof sneller uit uw lichaam te krijgen.

Resultaat

Een arts/technoloog van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voor u de afdeling verlaat. Daarna worden de scintigrafische opnames nauwkeurig bekeken. De resultaten worden, als dat nodig is, vergeleken met een eerdere skeletscintigrafie of een eerder RX- of CT-onderzoek. Indien u bijkomend een CT-scan heeft gekregen, zal deze afhankelijk van het type, beoordeeld worden door een radioloog.

Nadien wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelende arts. Indien multidisciplinair overleg met verschillende specialisten noodzakelijk is voor de beoordeling van uw beelden, kan de termijn vooraleer definitief verslag soms oplopen tot minimum een week.

Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen en zo nodig met de gepaste therapie starten.

Links

Brochures

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021